Ul. J. Słowackiego oficjalnie oddana do użytku

28.10.2021 Tekst przeczytasz w 6 min.

W dniu 28 października 2021 r. oficjalnie oddano do użytku nową miejską inwestycję – ulice J. Słowackiego oraz Krzywą (Plac Konstytucji 3 Maja). Wśród licznie zaproszonych gości także reprezentanci władz wojewódzkich, którzy wsparli finansowo przebudowę ulic.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 przyjęli przybyłych gości na placu przedszkolnym, by później wspólnie dokonać przecięcia wstęgi i wypuścić dziesiątki balonów w powietrze. To dzięki przebudowie ulicy szkoła zyskała nowy plac, zatoki parkingowe, bezpieczne, wyniesione przejście dla pieszych oraz barierki ochronne oddzielające chodnik od ulic. Dzisiejszy dzień dla uczniów był prawdziwym świętem, bo przebudowa ulicy dobiegła końca, a sami zyskali bezpieczną drogę do szkoły.

Gospodarzem uroczystości był burmistrz Robert Kowalczyk, a przybyłych gości witała wiceburmistrz Kamila Kaczorowska: wicemarszałka samorządu województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, radnego sejmiku województwa mazowieckiego Leszka Przybytniaka, proboszcza parafii pw. św. Barbary ks. Roberta Kowalskiego, prezesów pionkowskich spółdzielni mieszkaniowych Piotra Nowaka i Grzegorza Wąsika, sekretarz miasta Barbarę Siek, skarbnik miasta Beatę Pietrus, kierownika zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego Beatę Waluś, przewodniczącego PSL oddział Pionki Kazimierza Myśliwca, radnych miejskich: Pawła Kobylasa, Zbigniewa Belowskiego, Dawida Jaroszka, Włodzimierza Szałabaja, prezesa ekoPionki Piotra Paska, prezesa PWKC Roberta Pyryta, członka zarządu PWKC Michała Golberta, dyrektor MBP Dorotę Sadurską, wykonawcę inwestycji Marka Barana MARCBUD, inspektora nadzoru inwestorskiego Andrzeja Kmiecika, inspektora nadzoru branży sanitarnej Grzegorza Bogacza, projektanta drogi Dariusza Tkaczyka, urzędników z wydziału rozwoju i inwestycji Piotra Stolarskiego i Arkadiusza Jurka z kierownikiem Dariuszem Dygasem, dyrektora PSP nr 1 Wiktora Sieka, Radę Rodziców przy PSP nr 1 oraz mieszkańców, a w szczególności uczniów szkoły nr 1.

Korzystając z okazji, że mogę wam pogratulować pięknego dzieła, którego dokonaliście wspólnie, chce powiedzieć, że droga jest narzędziem, natomiast my, ludzie mamy odpowiedzialnie kroczyć tą drogą do celu i nikt nas nie zwalnia z odpowiedzialności, z myślenia, z właściwego wykorzystywania tej drogi  – mówił ks. Robert Kowalski przed modlitwą o bezpieczeństwo dla wszystkich na tej nowej drodze.

Wiceburmistrz Kamila Kaczorowska przypomniała, że przebudowa rozpoczęła się w sierpniu 2020 r. po podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i miała potrwać do końca listopada 2021 r. Wspomniała także o tym, że prace zakończyłyby się wcześniej gdyby nie budowa nowej linii gazowej przebiegającej przez ul. Krzywą i J. Słowackiego potrzebnej do zasilania kotłowni gazowej centralnego ogrzewania.

Przebudowa ulicy J. Słowackiego objęła odcinek od ul. S. Żeromskiego do ul. Zakładowej. Projekt zakładał budowę nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę ciągów pieszych (chodników) oraz budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej z utworzeniem pasa zieleni izolacyjnej oraz budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej). Łącznie przebudowano 6 skrzyżowań ul. J. Słowackiego z ulicami: Zakładową, Przemysłową, Placem Konstytucji 3-go Maja, M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej i S. Żeromskiego. W ramach przebudowy ulicy J. Słowackiego wykonano 11 przejść dla pieszych oraz 5 przejazdów dla rowerzystów. Dodatkowo również montaż barierek ochronnych przy szkole podstawowej, które ograniczają możliwość wtargnięcia dzieci na jezdnię i nową organizację ruchu w oparciu o projekt jego organizacji. Wybudowano również „wyniesione skrzyżowanie” – rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo.

Przy przebudowie ulicy rozszerzony został zakres prac o przebudowę Placu Konstytucji 3 Maja, tj. ulicę Krzywą oraz wykonanie tak bardzo brakujących do tej pory zatok parkingowych przy szkole podstawowej nr 1. Źródłem finansowania zadania były środki z dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 1 mln 310 tys. zł, środki z budżetu rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln 148 tys. 486 zł oraz środki własne gminy miasta Pionki w wysokości 154 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 mln 612 tys. 485 zł. Przebudowa ul. J. Słowackiego i Placu Konstytucji 3 Maja jest dowodem na to, że dofinansowania z programów rządowych i samorządowych są bardzo potrzebne. Jesteśmy wdzięczni, bo bez nich pionkowski samorząd nie miałby możliwości udźwignięcia samodzielnie tej inwestycji i przebudować tych ulic oraz realizować innych inwestycji – mówiła wiceburmistrz miasta.

Wszyscy, którzy mnie znają wiedza, że nie lubię tego typu uroczystości i nie po to budujemy w Pionkach drogi, robimy inne inwestycje dla mieszkańców żeby je w taki sposób otwierać – głos zabrał gospodarz wydarzenia, burmistrz Robert Kowalczyk. – Robimy to przede wszystkim dlatego, że jest taka potrzeba żeby w tym mieście dbać o infrastrukturę nie tylko drogową, ale również inną. Szanowni państwo, ale jak nie pochwalić się czymś, co nasze miasto kosztowało tylko 150 tys. zł, a reszta są to środki z innych źródeł. Są to środki od samorządu mazowieckiego i są to środki od rządu RP. Zobaczcie, inwestycja za 2,6 mln zł i wkład miasta 150 tys. zł. Chcielibyśmy tylko takie inwestycje w tym mieście robić i myślę, że to jest powód do tego żeby się w dniu dzisiejszym tym pochwalić. Szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że w swojej działalności codziennej stawiamy na dwa słowa. Pierwsze to „proszę”, i te nasze wnioski do różnego rodzaju instytucji o dofinansowanie naszych zadań, to są właśnie prośby. Prośby państwa, prośby mieszkańców o to żeby instytucje nadrzędne, zarówno samorządowe, jak i rządowe widziały, że to miasto potrzebuje tych środków, bo chce się rozwijać, chce być nowoczesne, chce sprostać XXI wiekowi. I drugie słowo, które dla nas jest równie ważne, to słowo „dziękuję”. I w dniu dzisiejszym w imieniu wszystkich mieszkańców chcę bardzo podziękować tym, którzy przyczynili się do tego żeby środki do miasta wpłynęły i że dzisiaj możemy taką piękną drogę otworzyć. Pozwólcie państwo, że w imieniu waszym podziękuję serdecznie aniołom tej inwestycji: panu wicemarszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu wręczając mu symbolicznego anioła, panu radnemu samorządu mazowieckiego Leszkowi Przybytniakowi i naszemu nowemu proboszczowi, który rozpoczął uroczystość tą piękną modlitwą.

Burmistrz podziękował również osobom, które na co dzień pracują dla miasta: urzędnikom, pracownikom telewizji oraz radnym miejskim, którzy podjęli decyzję o przeznaczeniu środków na rozpoczęcie inwestycji.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski mówił do zebranych, że takie momenty, kiedy spotyka się w celu oddania inwestycji są bardzo ważne.

Chciałem zwrócić uwagę na pewien fakt. Fakt dobrej współpracy samorządu miasta Pionki z różnymi partnerami, w tym przypadku również z samorządem województwa mazowieckiego, samorządem wyższego szczebla. Chcę podkreślić fakt realizacji wielu inwestycji, które są potrzebne od wielu lat aby Pionki mogły się zmienić. To są inwestycje infrastrukturalne, inwestycje w zieleń, w otoczenie, w rekreację. To wszystko się w Pionkach dzieje i to z pewnością zasługuje na najwyższy szacunek każdego samorządowca. Dlatego tym bardziej potrzeba jest zgody, potrzeba jest dobrych decyzji i rady, zrozumienia tego co tak naprawdę się dzieje i podejmowania również takiej współpracy na przyszłość, która będzie owocowała szeregiem kolejnych inwestycji. Ciężko mi sobie wyobrazić radnych, samorządowca tej ziemi, który nie cieszyłby się z ogromu inwestycji realizowanych dziś w mieście Pionki. To jest nasza powinność, to jest nasza odpowiedzialność jako samorządowców. Ale tę pracę fizyczną, pracę przygotowań, stresu towarzyszącemu całej inwestycji, rozliczeń tej inwestycji ponosi zawsze ten, kto wnioskuje, a więc gospodarz gminy i jego współpracownicy. I tu serdeczne podziękowania zarówno dla pana burmistrza, jak i całego zespołu miasta za to, że potrafili dobrze napisać wnioski, pozyskać te pieniądze, tak skomponować cały mechanizm finansowania tej inwestycji aby dołożyć tylko 150 tys. zł. To jest umiejętność, której trzeba pozazdrościć – mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski. – Pionki zmieniają się bardzo, zdecydowanie szybciej, zdecydowanie dynamiczniej, tego nie można nie zauważyć, tego nie można nie docenić. Myślę, że mieszkańcy, ci młodsi, ale i też ci starsi mogą być dumni z tego co się dzieje w tym aspekcie nie tylko inwestycyjnym, ale z tego w jaki sposób miasto Pionki dzisiaj funkcjonuje w tej przestrzeni postrzegania również przez inne samorządy, w tym samorząd województwa mazowieckiego.

Radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak pogratulował uczniom PSP nr 1, którzy będą mogli korzystać z nowej inwestycji w drodze do szkoły. Pogratulował burmistrzowi oraz radnym podejmowania odważnych decyzji na rzecz lokalnej społeczności.

W imieniu własnym, ale również w imieniu marszałka województwa chciałbym pogratulować tej odwagi. Ogromnie wam życzymy, aby Pionki jako wasze miejsce zamieszkania rozwijały się jak najlepiej, a myślę, że tak będzie, bo wszystko wygląda tak, że dbacie naprawdę bardzo, bardzo dobrze – mówił Leszek Przybytniak, który na ręce burmistrza Roberta Kowalczyka przekazał list gratulacyjny.

Po części oficjalnej nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi.

Zobacz także

Święto Dobrej Książki
Święto Dobrej Książki
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki
Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Dystrybucja tabletek jodku potasu
Dystrybucja tabletek jodku potasu
Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach
Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach