Re_Open UK program realnej pomocy dla firmy, które poniosły straty w wyniku Brexitu

15.09.2022 Tekst przeczytasz w 3 min.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne związane z programem pomocy dla przedsiębiorców (Re_Open UK), którzy ucierpieli w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE.

 

Spotkanie odbędzie się 19.09.2022 (w poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
w sali konferencyjnej na parterze - ul. Jagiellońska 26.

Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych, zarówno stacjonarnych jak i webinarach, które mają na celu dotrzeć do wszystkich zainteresowanych firm i zgodnie z założeniami Programu wesprzeć je finansując nowe kierunki rozwoju, pozyskania innych rynków, lub zrekompensować poniesione straty. Re_Open UK to działanie o zakresie ogólnopolskim. Zadanie Programu to nie tylko pozytywny wpływ na podmioty objęte programem, ale także na rozwój regionów, w których się znajdują. Nowe możliwości tworzone w oparciu o Program Re_Open UK również znacznie wzmocnią rynek pracy.

 

Program Re_Open UK jest skierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu Brexitu. Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc dzięki programowi realizowanemu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP, w szczególności MŚP.

Dofinansowania i rekompensaty mają charakter celowy i wypłacane są w Euro, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza przy planach  inwestycyjnych, prowadzących do otwarcia nowych rynków. Nabory do wypłat prowadzone są na zasadzie składania wniosków o dofinansowanie, które podlegają ocenie przez zespół ekspertów.

Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu w całym kraju zostanie przeprowadzona kampania informacyjna po Polsce, obejmująca zarówno spotkania stacjonarne, jak i webinary. Dzięki tej inicjatywie, każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z założeniami Programu, zasadami przyznawania środków oraz uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania.

Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie :

  1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach  gospodarczych);
  2. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa); 
  3. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z brexit);
  4. Brexit bez straty (zwrot kosztów z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020  r.).

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć, co daje szerokie spektrum wsparcia dla przedsiębiorców - od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii i nowych modeli biznesowych. Wszystkie działania mają na celu pomóc przedsiębiorcom w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 19.09.2022 (w poniedziałek) o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, ul. Jagiellońskiej 26. W agendzie spotkania znajduje się prelekcja dotycząca programu Re_Open UK oraz sesja pytań i odpowiedzi. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Re_Open UK.

Strona programu: https://reopen.biz/
Program: https://reopen.biz/wp-content/uploads/2022/06/Pogram-Re_Open-UK-1.pdf
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź
info@reopen.biz42 275 50 89

Zobacz także

Matura 2023 - życzenia dla Maturzystów
Matura 2023 - życzenia dla Maturzystów
Wkrótce zakończenie sezonu grzewczego
Wkrótce zakończenie sezonu grzewczego
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
Przejścia dla pieszych przy Pionkowskim Manhattanie
Przejścia dla pieszych przy Pionkowskim Manhattanie
Motokropla 2023
Motokropla 2023