Pionki na turystycznej mapie regionu ziemi radomskiej

26.09.2021 fot.: fb Miasto Pionki Tekst przeczytasz w 5 min.

Miasto Pionki wyraziło swój akces w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej, którego utworzenie zaproponował włodarzom wszystkim gmin z terenu byłego województwa radomskiego prezydent miasta Radom.

Przystąpienie do stowarzyszenia daje szerokie możliwości promocji, pozyskiwania środków zewnętrznych na różnorakie projekty, sięganie po granty, udział w projektach i możliwość dalszego rozwoju miasta w zakresie turystyki i promocji. To nie tylko szansa dla samorządu, ale również przedsiębiorców działających w branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej oraz usługowej. Pionki będą mogły promować się zdecydowanie szerzej niż do tej pory, a koszt przystąpienia do stowarzyszenia to raptem 5.750 zł rocznie, co daje kwotę 0,3 zł od mieszkańca.

Każda z gmin, która przystąpi do stowarzyszenia będzie równoprawnym partnerem niezależnie od wkładu finansowego jaki poniesie. Tym samym stowarzyszenie jasno określa zasady równości w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej.

LOT będzie działać na mocy ustaw: o samorządzie gminnym,  Prawo o stowarzyszeniach oraz o Polskiej Organizacji Turystycznej. Stowarzyszenie będzie kładło szczególny nacisk na rozwój turystyki, promocję całego regionu, podnoszenie kompetencji kadr działających na rynku turystyki, integrację środowisk samorządu terytorialnego, współpracę z organami administracji rządowej, z Polską Organizacją Turystyczną i wszystkimi organizacjami turystycznymi. Gmina Miasta Pionki, jako członek stowarzyszenia będzie wpływać na cele stowarzyszenia, kreować jego wizerunek i czerpać korzyści poprzez pozyskiwanie środków przez Stowarzyszenie z programów Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, Ministerstwa Sportu i innych źródeł.

By przystąpić do stowarzyszenia potrzebna jest uchwała rady miasta w tej sprawie, której projekt został przedłożony na XLIII sesję. Wśród radnych miejskich zdecydowana większość, to zwolennicy przystąpienia do stowarzyszenia dzięki któremu miasto Pionki otworzy się na nowe możliwości promowania swoich walorów turystycznych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na modernizację i tworzenie nowych miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych. Niestety pojawili się również przeciwnicy, którzy uważają, że niepotrzebna jest żadna promocja na zewnątrz, bo każdy wie, że w Pionkach jest ośrodek Staw Górny, można wyszukać go w internecie, a poza tym miasto już płaci za promocję w mediach lokalnych. Niezrozumienie tematu rozpoczęło dyskusję na temat skutków przystąpienia do stowarzyszenia, a tym samym do pojawienia się Pionek na turystycznej mapie ziemi radomskiej.

Przeciwnicy projektu nie szczędzili słów krytyki. Radna Wioletta Grzywacz stwierdziła „oczywiście będę przeciw”, Wojciech Maślanek dodał „będę głosował zdecydowanie przeciw”, a Tomasz Łyżwa – „nasza gmina jako miasto Pionki no nie jesteśmy miejscowością stricte turystyczną”, co innego Garbatka Letnisko czy Jedlnia. W uzasadnieniu swoich stanowisk radni ujęli, że tego lata i tak nad Stawem Górnym było dużo przyjezdnych, nawet za dużo, którzy przecież jakoś dowiedzieli się o naszym ośrodku i poza tym nie mamy żadnego zaplecza hotelowego na terenie miasta, choć nie jest to prawdą. Przedsiębiorcy, którzy już funkcjonują w branży gastronomicznej, hotelowej i usługowej zdaniem Tomasza Łyżwy „nie narzekają, przynajmniej tutaj, że świecą pustkami i doskonale sobie dają radę tutaj sami i promują się”.

Wioletta Grzywacz mówiła, że burmistrz Robert Kowalczyk i tak promuje się w mediach radomskich mógłby wypromować to, co jest w naszym mieście dostępne dla turystów. Dodała również, że „mamy Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który również może składać wnioski na dofinansowanie. Dostanie takie same środki jak również stowarzyszenie”. POSiR oczywiście może sięgać po środki z zewnątrz, ale jako jednostka budżetowa nie sięgnie po projekty przeznaczone dla organizacji pozarządowych oraz nie uzyska bezzwrotnego dofinansowania na realizację projektów z zakresu turystyki i promocji.

Wojciech Maślanek w swojej krytycznej wypowiedzi uznał, że stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej można śmiało nazwać organizacją polityczną, a promować miasta nie trzeba.

Mi się wydaje, że ta promocja jest najpotężniejsza panie burmistrzu i wszyscy już wiedzą nawet mi się chyba wydaje do Warszawy, że czym Pionki dysponują i czy nam potrzebne jest dodatkowe zaproszenie czy praca w takim stowarzyszeniu. Co ona nam da? No i chciałbym tu zapytać państwa radnych czy poddać pod analizę czy to czasem nie jest stricte projekt polityczny? Bo już się zbliżamy, bo już się zbliżamy przecież do końca kadencji naszej. Myślę, że partie, które są reprezentowane przez głównego wnioskodawcę czy też pana marszałka, który również tam ujęty jest jako człowiek czy jednostka, która będzie nam te środki przekazywała. No mi się wydaje, że można śmiało połączyć te dwa obszary, projekt, stowarzyszenie i szanowni państwo pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Radomskiej i korzyści polityczne, ale to jest moja tylko i wyłącznie opinia – mówił przewodniczący rady miasta.

Pozostali radni byli odmiennego zdania i uznali, że warto dołączyć do stowarzyszenia. Przeciwni pomysłowi byli jedynie Tomasz Łyżwa, Wioletta Grzywacz i Wojciech Maślanek. Od wyrażenia opinii wstrzymali się Anna Wierzycka i Paweł Kobylas, a Paweł Abramowicz i Stanisław Pacan nie wzięli udziału w głosowaniu.

Doszukiwanie się w organizacji samorządowej do której najprawdopodobniej będą należeli wójtowie i burmistrzowie ziemi radomskiej, motywów politycznych jest takim szukaniem spiskowej teorii dziejów, której pan przewodniczący szuka od początku kadencji, to ja bym się tutaj jej nie doszukiwał – podsumował burmistrz Robert Kowalczyk, który przypomniał radnym, że Pionki należą już do Lokalnej Grupy Działania dzięki której sięgnęło po wiele środków zewnętrznych, jak chociażby na sfinansowanie jednej z ostatnich inwestycji w miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe na osiedlu Chemiczna. To dzięki środkom z LGD KS Proch mogło sfinansować siłownię na stadionie, która cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Pionek i okolic, a przecież można było nie przystępować i nie pozyskać dofinansowania zewnętrznego, tylko za wszystko zapłacić z budżetu miasta kosztem innych inwestycji.

Należy zaznaczyć, że stowarzyszenie zostanie utworzone po podjęciu uchwał przez inne gminy z terenu dawnego województwa radomskiego. Wówczas wśród członków stowarzyszenia zostaną wyłonione jego władze, a uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zostanie ustalona składka członkowska, która w projekcie zakłada opłatę 0,3 zł od mieszkańca każdej gminy. Przynależność do stowarzyszenia zawsze wiąże się z możliwością wystąpienia jeśli miasto Pionki uzna iż nie ma korzyści z bycia jego członkiem.

Zobacz także

Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Dystrybucja tabletek jodku potasu
Dystrybucja tabletek jodku potasu
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki
Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach
Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach
Święto Dobrej Książki
Święto Dobrej Książki