Pierwsza sesja w trybie korespondencyjnym

26.10.2020 fot.: Kurier Pionkowski Tekst przeczytasz w 3 min.

Pierwszy raz w historii pionkowskiego samorządu odbyła się sesja rady miasta w trybie korespondencyjnym. Taką możliwość daje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Sesja zwołana została na wniosek burmistrz Kamili Kaczorowskiej i podejmowany był projekt uchwały dot. zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa ul. Wiśniowej i Dziewiątego. Zabezpieczone wcześniej środki były niewystarczające i stąd konieczność zwiększenia ich o kwotę 100 tys. zł oraz na wykonanie oświetlenia awaryjnego na hali sportowej.

Radni głosowali na dostarczonych pakietach do głosowania imiennego, które odebrał od nich, w trakcie trwania sesji, pracownik urzędu legitymujący się stosownym upoważnieniem. Dodatkowo mogli również zadać pytania dotyczące zapisów projektu uchwały w formie pisemnej bądź telefonicznie. Na taką „dyskusję” zdecydowała się radna Wioletta Grzywacz i radny Kamil Panufnik.

Radna Grzywacz zapytała o kwotę jaką dysponował POSiR na wykonanie oświetlenia awaryjnego, jaka jest całkowita kwota do zapłaty wykonawcy, przedstawienie zakresu wykonanych prac oraz chciała wiedzieć na jakiej podstawie został wyłoniony wykonawca do realizacji tego zadania i jakie obecnie umowy zlecenia są realizowane przez POSiR. Skarbnik miasta poinformowała iż pracownicy POSiR przebywają na kwarantannie po stwierdzeniu zakażenia koronawirusem i nie udało jej się uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania. Wyjaśniła natomiast, że wykonanie awaryjnego oświetlenia hali kosztowało 20 tys. zł.

Jeśli chodzi o umowy zlecenia, to POSiR miał zaplanowane 68 tys. zł, jak widać w załączniku do uchwały, i znaczna część tych środków została przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Staw Górny: na zabezpieczenie ratowników, obsługi sprzętu sportowego, prace gospodarcze na terenie, a Ośrodek musi nadal funkcjonować i uważamy, że należy zabezpieczyć środki w takiej wysokości – odpowiedziała Beta Pietrus.

Kamil Panufnik zapytał czy wnioskowana kwota 150 tys. zł z wynagrodzeń osobowych i ubezpieczeń społecznych pracowników szkół podstawowych nie będzie rzutowała na wypłatę należnych świadczeń. Skarbnik odpowiedziała, że kwota ta pochodzi z środków na sfinansowanie urlopów dla podratowania zdrowia, które zabezpieczane są corocznie na podstawie danych ubiegłorocznych oraz oświadczeń pracowników, którzy zamierzają skorzystać z takiego urlopu. W tym roku budżetowym zaplanowana na ten cel kwota nie została w pełni wykorzystana i z racji tego, iż nie wiadomo kiedy odbędzie się kolejne posiedzenie rady, po przeanalizowaniu budżetu, uznano, że nie warto „mrozić” pieniędzy, tylko wykorzystać je na realizację potrzebnych zadań. Środki przesunięte na realizację zadań w żaden sposób nie wpływają na wypłaty bieżących wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych pracowników szkół podstawowych.

W glosowaniu nad projektem uchwały w trybie korespondencyjnym udział wzięło 13 radnych (bez Krzysztofa Bińkowskiego i Tomasza Łyżwy). Za przesunięciem środków na budowę ul. Wiśniowej i Dziewiątego oraz wykonaniem oświetlenia awaryjnego na hali sportowej głosowali: Dawid Jaroszek, Piotr Nowak, Paweł Abramowicz, Włodzimierz Szałabaj, Kamil Panufnik, Grzegorz Wąsik, Anna Wierzycka, Paweł Kobylas, Zbigniew Belowski, Stanisław Pacan i Wojciech Maślanek. Od głosu wstrzymała się jedynie Wioletta Grzywacz.

Zobacz także

Ruszyło wydawanie ciepłych posiłków dla potrzebujących
Ruszyło wydawanie ciepłych posiłków dla potrzebujących
Informacje dotyczące szczepień przeciwko Covid-19
Informacje dotyczące szczepień przeciwko Covid-19
Pani Apolonia skończyła 100 lat
Pani Apolonia skończyła 100 lat
Pomoc w formie gorącego posiłku
Pomoc w formie gorącego posiłku
Rozpoczynamy 2021 rok
Rozpoczynamy 2021 rok