Ogromna akcja strażaków w Soudal

10.06.2021 Tekst przeczytasz w 5 min.

9 czerwca na terenie firmy Soudal Manufacturing przy ul. Wspólnej 21 w Pionkach akcja straży pożarnej w której udział wzięło kilkanaście wozów. Gaszenie pożaru, zabezpieczenie przed wybuchem i akcja ratunkowa poszkodowanych.

Soudal to zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia dużej awarii przemysłowej, który musi spełniać restrykcyjne warunki systemu zabezpieczeń. W środę w Pionkach miały miejsce wojewódzkie ćwiczenia jednostek straży pożarnej powiązane z opracowaniem nowego programu zapobiegania poważnym awariom oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zakładu produkcyjnego.

Kilkanaście jednostek straży pożarnej z terenu województwa mazowieckiego brało udział w kilku akcjach ratunkowo-gaśniczych w rożnych punktach naszego miasta. Sztab kryzysowy taktyczny i techniczny zebrał się w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP przy ul. Zakładowej. Strażacy przeprowadzali akcje na terenie Soudal, nad Stawem Górnym oraz ITB.

Spore zamieszanie w mieście, a to wszystko po to, by było bezpieczniej, żebyśmy wiedzieli, że wszystkiego rodzaju służby czuwają nad bezpieczeństwem naszego miasta i jego mieszkańców – mówił burmistrz Robert Kowalczyk, który brał udział w ćwiczeniach oraz pracach sztabu kryzysowego. – Bardzo się cieszę, że takie duże ćwiczenia odbywają się na terenie właśnie tej firmy dlatego, że przez ostatni czas słyszeliśmy, że to może być duże zagrożenie, a dzisiaj naocznie możemy sprawdzić jak sprawnie, szybko i mądrze działają wszystkiego rodzaju służby po to, by ratowały mienie i życie również w takich zakładach jak Soudal. Mam nadzieję, że właśnie te ćwiczenia przyczynią się do tego by w naszym mieście żyło nam się spokojniej i bezpieczniej.

Jak wyjaśniał komendant JRG nr 4 w Pionkach, Paweł Fliszkiewicz, na terenie zakładu ćwiczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z terenu całego województwa mazowieckiego. Te ćwiczenia miały na celu głównie sprawdzenie systemu bezpieczeństwa w zakładzie.

W ramach ćwiczeń realizowane są trzy scenariusze sytuacji niebezpiecznych. Pierwszy scenariusz jest to rozszczelnienie propanu, gdzie strażacy muszą podjąć działania związane z uszczelnieniem instalacji i zlikwidowaniem ryzyka. Drugie założenie dotyczy ewakuacji z wysokości osoby potencjalnie zagrożonej, gdzie ćwiczy grupa specjalistyczna ratownictwa wysokościowego Radom. Trzecie założenie realizowane jest na Stawie Górnym i polega na poszukiwaniu samochodu, który wjechał do stawu i osoba poszkodowana znajduje się w tym samochodzie. Tam ćwiczy grupa specjalistyczna ratownictwa wodnego Radom.

Tomasz Osiński, dyrektor zakładu produkcyjnego firmy Soudal Manufacturing poinformował iż ćwiczenia jednostek PSP na terenie zakładu w Pionkach odbywają się już po raz czwarty. Są one koordynowane przez komendę PSP z Warszawy. Podczas takich ćwiczeń strażacy uczą się jak obsługiwać nowoczesne systemy przeciwpożarowe, ale także zapewniają bezpieczeństwo w przypadku gdyby w rejonie zakładu pojawiły się jakiekolwiek zagrożenia.

My te ćwiczenia zawsze traktujemy jako możliwość do poznawania, do sprawdzania co możemy i w którym miejscu jeszcze wykonać. Na podstawie wyników tych wszystkich badań przygotowujemy aktualizację dokumentacji – mówił Tomasz Osiński.

Dzięki ćwiczeniom osoby ze sztabu kryzysowego mogły z bliska zobaczyć zabezpieczenia zakładu przed ewentualną awarią. Soudal jest jedną z firm w Polsce najlepiej przygotowanych do akcji ratunkowych i gaśniczych. Ich system powiadamiania, zabezpieczenia oraz eliminacji ryzyka spełnia najwyższe standardy europejskie.

Nasz zakład podlega pod dyrektywę Seveso. Jest to dyrektywa europejska dla zakładów chemicznych stwarzających ryzyko powstania awarii chemicznej i w związku z taką kwalifikacją zakłady takie muszą być szczególnie przygotowane na wszelkiego rodzaju zagrożenia, ale muszą mieć też specjalnie przygotowaną dokumentację, plany bezpieczeństwa, plany zapobiegania awariom, plany zewnętrzne i wewnętrzne ratunkowe. To wszystko mamy aktualizowane i przygotowywane z Centralnym Ośrodkiem Badań Pożarowych w Warszawie. Dlatego praktycznie strażacy zawsze o nas wiedzą wszystko. Z tego jesteśmy zadowoleni, bo wiemy, że jest to obopólna korzyść.

Dyrektor Soudal zapewnił, że podobnie jak w poprzednich latach, firma będzie gościła na swoim terenie kolejne zespoły, tym bardziej, że w planach jest rozbudowa zakładu w przeciągu najbliższego roku. Rozbudowa jest ściśle związana z nowym planami zabezpieczenia oraz unowocześnieniem systemu zapobiegania awariom.

Ponieważ będziemy dobudowywać budynki, w związku z tym przebudowywać będziemy wszystkie instalacje, również przeciwpożarowe. Będą one na jeszcze wyższym poziomie ponieważ bezpieczeństwo jest dla koncernu najważniejszą kwestią i wszystkie systemy, wszystkie działania są temu podporządkowane. Od tego roku koncern rozpoczął współpracę z największą firmą ubezpieczeniową na świecie FM Global i oni też będą nad tym czuwać – dodał Tomasz Osiński. Przy okazji zdementował informację iż Soudal chce kupić drogę gruntową pomiędzy ogrodami działkowymi, a garażami. Firma ma w planach budowę drogi, ale na swoim dotychczasowym terenie i tylko do celów zabezpieczenia sprawnego dojazdu służb ratunkowych.

Podczas rozmów w sztabie szczegółowo analizowane były systemy zabezpieczeń firmy Soudal. Ryzyko wystąpienia jakiejkolwiek awarii jest na minimalnym poziomie. Każdy z obiektów, a już najbardziej hala produkcyjna, jest tak przystosowany by w razie „błędu ludzkiego“ nie doszło do zagrożenia wybuchem. Jak zapewniają służby, Soudal jest najlepiej zabezpieczoną firmą w kraju wyposażoną w najnowocześniejsze systemu ratownictwa i powiadamiania. Oczywiście zawsze takie ryzyko istnieje, bo jest to zakład produkcyjny, ale właśnie dzięki rozbudowanej infrastrukturze zabezpieczeń oraz nowoczesnym systemom bezpieczeństwa, jest ono minimalne. To dzięki tak restrykcyjnie przestrzeganym zapisom dyrektyw unijnych dotyczących bezpieczeństwa, strażacy i inne służby mogą ćwiczyć ich wykorzystanie na terenie Soudal w Pionkach.

Kolejna akcja służb ratunkowych odbyła się na terenie ośrodka Staw Górny. Ćwiczenia zostały przeprowadzone w opracowaniu o tak realistyczny i profesjonalnie przygotowany scenariusz działań, że osoby odpoczywające na terenie ośrodka uwierzyły iż jest to prawdziwa akcja ratunkowa. Zadaniem strażaków było przeprowadzenie wywiadu ze świadkami zdarzenia, szybkie zlokalizowanie pojazdu znajdującego się pod wodą, zabezpieczenie wycieków z pojazdu oraz jak najszybsze wydobycie osoby poszkodowanej i udzielenia jej pomocy. Na koniec wydobyli pojazd z dna kąpieliska. Oczywiście poszkodowanym był fantom, a zamiast samochodu użyto klatki imitującej wnętrze pojazdu. W pierwszym scenariuszu brana była pod uwagę ewentualność wykorzystania pojazdu mechanicznego wraz z zatopieniem, jednak ze względu na ochronę środowiska odstąpiono od tego pomysłu.

Na terenie JRG nr 4 odbyły się natomiast ćwiczenia dotyczące zabezpieczenia wycieku propanu, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Grupa ratownictwa chemicznego odbyła szkolenie w ramach akcji zabezpieczenia i ewakuacji mieszkańców z terenu zagrożonego.

Wszystkie te działania koordynowane były przez sztaby kryzysowe: taktyczne i techniczne ulokowane na terenie ośrodka szkolenia straży. Całodniowa akcja, to nie tylko ćwiczenia dla służb, ale również przygotowanie osób cywilnych do pracy w sztabie. Komendant PSP JRG4 szczegółowo wyjaśniał każdy element scenariusza ćwiczeń oraz ryzyka wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia do jakiego może dojść na terenie naszego miasta. W pracach sztabu oprócz burmistrza uczestniczył także wicestarosta radomski Krzysztof Kozera, który brał udział w manewrach na terenie zakładu Soudal.

Jestem pod wrażaniem całej wizyty. Kompleks strażacki pięknie się prezentuje, wiele obiektów, wiele sprzętu, wiele służb zaangażowanych, co świadczy o tym, że Pionki są istotnym miejscem, ważnym również dla powiatu. Mamy już wiedzę na temat tego o co powinniśmy jeszcze zadbać, by Pionki były bardziej zabezpieczone.

Na koniec dnia pełnego akcji, sztaby kryzysowe oraz wszystkie służby biorące udział w ćwiczeniach podsumowały wykonanie poszczególnych zadań. Jest to istotny element ćwiczeń, bo omawiane są procedury dotyczące poprawy bezpieczeństwa oraz dopracowania szczegółów ewentualnych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zobacz także

Rozstrzygnięto przetarg na remont budynku Kasyna
Rozstrzygnięto przetarg na remont budynku Kasyna
Pierwszy nocny bieg dla Powstańców Warszawskich ‘44
Pierwszy nocny bieg dla Powstańców Warszawskich ‘44
30 lipca odbyła się inauguracja stałej ekspozycji rzeźb Marioli Wawrzusiak – Borcz (profesor nadzwyczajna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale rzeźby) pt. „Dzikie życie”. Rzeźby pojawiły się w ramach projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021 rok – Pionki tożsamość”. W parku przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach przy ul. Zakładowej 5 tuz po godz. 16-tej zaczęli zbierać się zaproszeni goś
Nowe rzeźby w przestrzeni publicznej
Informacja dot. parku Błonia
Informacja dot. parku Błonia
Krwiodawco, Twoja Krew jest bardzo potrzebna!!!
Krwiodawco, Twoja Krew jest bardzo potrzebna!!!