To nam się udało razem. Inwestycje mieszkańcom i miastu na pożytek

18.11.2021 Tekst przeczytasz w 4 min.

Miasto Pionki chętnie współpracuje z mieszkańcami w celu wykonania inwestycji, które będą służyć i cieszyć jak największe grono osób. Potrzeby społeczności lokalnej są doskonale znane Burmistrzowi Miasta Pionki - Robertowi Kowalczykowi, który bardzo chętnie uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami podczas których omawiane są najpilniejsze problemy ważne zarówno dla miasta, jak i lokalnej społeczności.

Ostatnim przykładem to choćby szeroko zakrojona współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami czy Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. Dzięki temu udało się dokonać wielu pozytywnych zmian, które do niedawna stanowiły problem z powodu braku środków na samodzielną realizację. Mieszkańcy mniejszych uliczek, przy których stoją ich posesje również bardzo chętnie podejmują współpracę w celu współfinansowania np. budowy nowej nawierzchni.

A oto przykłady tego, co dzięki porozumieniu i wspólnemu wysiłkowi samorządu oraz mieszkańców dokonano na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy:

 • położono nowy chodnik przy ul. Henryka Sienkiewicza w Pionkach pomiędzy ul. A. Asnyka i ul. Ks. J. Popiełuszki przy współpracy z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową – wartość inwestycji 102.931,00 zł,
 • zbudowano chodnik w Lokalnej Strefie Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej znajdującego się przy ul. Adasia Guzala przy współpracy z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową – wartość inwestycji 11.131,50 zł,
 • dokonano utwardzenia terenu pod miejsca postojowe służące poprawie zagospodarowania terenu przy ul. Ogrodowej 7 w ramach Inicjatywy Lokalnej ze wspólnotą mieszkaniową – wartość inwestycji 50.000,00 zł (prace polegały na utwardzeniu terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi, a także na nasadzeniu zieleni),
 • podobne prace wykonano na terenie przeznaczonym pod miejsca postojowe służące poprawie zagospodarowania terenu przy ul. Różanej 8 w ramach Inicjatywy Lokalnej ze wspólnotą mieszkaniową – wartość inwestycji 130.000,00 zł (w ramach inicjatywy wykonano projekt, a następnie roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu kostką brukową i płytami ażurowymi oraz budowie oświetlenia ulicznego),
 • zmodernizowano chodnik znajdujący się przy ul. Leśnej od strony osiedla mieszkaniowego w ramach współpracy z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową – wartość inwestycji 133.000,00 zł (prace budowlane zakładały modernizację chodnika wzdłuż osiedla mieszkaniowego, modernizację dojść do chodnika od głównych ulic, wymianę krawężników),
 • w ramach Inicjatywy Lokalnej zawarto ze wspólnotą porozumienie mające na celu funkcjonalności terenu służące ogółowi pionkowskiej społeczności polegające na utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe płytami ażurowymi przy ul. Aleje Lipowe 14 – wartość inwestycji 54.000,00 zł,
 • wykonano modernizację chodnika i budowę dwóch zatok postojowych przy ul. Bohaterów Studzianek przy współpracy z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową – wartość inwestycji 96.179,10 zł (zakres robót obejmował remont chodnika z kostki brukowej, obramowanie chodnika, budowę zatok parkingowych, wycinkę kolidujących drzew),
 • zbudowano tężnię solankową na części działki znajdującej się pomiędzy ul. Adasia Guzala a Bohaterów Studzianek przy współpracy z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową w celu poprawy zdrowia mieszkańców miasta Gmina Miasta Pionki oraz PSM podpisały porozumienie o bezpłatnym użyczeniu terenu pod budowę tężni solankowej. Wartość tężni to 110 700,00 zł. Część środków na budowę tężni została pozyskana z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021),
 • powstał nowy chodnik przy ul. Bohaterów Studzianek między ul. Augustowską a Mikołaja Reja przy współpracy z Dino Polska S.A. – wartość inwestycji 46.000,00 zł którą objęto modernizację chodnika (chodnik z kostki brukowej, obramowanie chodnika),
 • wybudowany został parking oraz utwardzony teren przy ul. Leśnej 23 przy współpracy ze wspólnotą mieszkaniową w ramach Inicjatywy Lokalnej – wartość inwestycji 26.100,00 zł,
 • zmodernizowane zostały chodniki znajdujące się przy ul. Bohaterów Studzianek, A. Guzala i H. Sienkiewicza przy współpracy z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz wspólnotą mieszkaniową „Słoneczny Dom“ – wartość inwestycji 48.300,00 zł,
 • modernizacja parkingu przy Pl. Konstytucji 3 Maja 3 przy współpracy z Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Bankiem Spółdzielczym w Pionkach – wartość inwestycji 81.825,75 zł (prace polegały na wykonanie projektu technicznego, niezbędnych rozbiórek oraz remont nawierzchni z wykorzystaniem płyt ażurowych i kostki betonowej, a także obramowanie nawierzchni krawężnikami),
 • mieszkańcy ul. Wrzosowej w ramach Inicjatywy Lokalnej byli inicjatorami budowy drogi wewnętrznej – wartość inwestycji I etap 13.530,00 zł, czyli wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) z uwzględnieniem oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia; II etap aktualnie jest w trakcie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • dokonano także wymiany przestarzałego ogrodzenia ROD nr 2 przy ul. Radomskiej we współpracy z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi Zgoda dzięki której zostały wykonane prace polegające na wymianie ogrodzenia na nowe, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z ogródków działkowych – wartość inwestycji 25.000,00 zł (część środków została pozyskana z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021),
 • budowa świetlicy ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Krzewinka przy ul. Spacerowej dzięki której powstała nowa świetlica ogrodowa z pomieszczeniem biurowym służąca użytkownikom ogródków działkowych – wartość– inwestycji 48.600,00 zł (część środków została pozyskana z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021),
 • budowa drogi ul. Akacjowej we współpracy z mieszkańcami ulicy na których wniosek miasto przystąpiło do prac przygotowawczych i do I etapu budowy polegającego na przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego budowy drogi,
 • trwają także prace przygotowawcze do wykonania inwestycji w ramach której zostanie utwardzony teren pod drogi oraz chodnik i parking przy ul. Zakładowej 10 oraz Zakładowej 12. Działanie jest możliwe dzięki programowi Inicjatywa Lokalna do którego przystąpili mieszkańcy na wniosek wspólnot mieszkaniowych.

Powyższe przykłady świadczą nie tylko o tym iż mieszkańcy miasta, władze i członkowie spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń dostrzegli, że tylko w zgodnej atmosferze w podejmowanej szeroko rozumianej współpracy wszystkich ze wszystkimi można wiele zrobić zarówno dla siebie, jak i dla innych – zmienić oblicze miasta aby wygodniej nam się w nim żyło i mieszkało, by nasze miasto z roku na rok piękniało. To naprawdę nam wszystkim się udało. Spójrzcie jeszcze raz na to zestawienie i zapewne przyznacie, że tak niewiele potrzeba, aby tak wiele osiągnąć.

Zobacz także

78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
Drugi wakacyjny tydzień w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach dobiegł końca
Drugi wakacyjny tydzień w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach dobiegł końca
Оголошення! Сирени тривожної сигналізації
Оголошення! Сирени тривожної сигналізації