Miasto Pionki chce rozwijać odnawialne źródła energii

31.03.2023 Tekst przeczytasz w 4 min.

W dniu 31 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Jastrzębia zostało podpisane porozumienie pomiędzy miastem Pionki, gminą Jastrzębia i gminą Pionki w celu utworzenia lokalnej społeczności energetycznej – Klastra Energii. Działanie to zmierza do podjęcia walki z wysoką emisją, rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby własne, mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców.

Trzy samorządy regionu radomskiego podpisały porozumienie międzygminne pn. Klaster Energii Puszczy Kozienickiej. Chcą wspólnie budować odnawialne źródła energii, które zapewnią samowystarczalność energetyczną samorządów zrzeszonych w klastrze. Dla miasta Pionki przystąpienie do klastra, to przede wszystkim rozpoczęcie działań zmierzających do tego, by w ciągu najbliższych kilku lat dojść do energetycznej samowystarczalności wszystkich budynków oraz obiektów użyteczności publicznej.

– Przed nami bardzo duża praca do wykonania, by Pionki stały się samowystarczalne pod względem energetycznym. Podpisanie tej umowy, to pierwszy etap aby ten cel osiągnąć w kolejnej kadencji – informuje burmistrz Robert Kowalczyk.

– Klastry, to szansa by pozyskać środki z funduszy krajowych i unijnych na OZE, mogą z nich również skorzystać, poza samorządami, przedsiębiorstwa i mieszkańcy w ramach indywidualnych źródeł energii – mówił w piątek wójt gminy Jastrzębia Wojciech Ćwierz. – Dziś formalnie tworzy się klaster, nasze gminy ze sobą sąsiadują, łącznie jest to ok. 35 tys. mieszkańców. Każdy z naszych samorządów jest inny, miasto ma swoją specyfikę, nasze gminy wiejskie troszeczkę się pod tym względem różnią, natomiast każdy z nas ma potencjał, który będzie mógł wykorzystać i myślę, że pewne działania będziemy mogli podejmować wspólnie. Potrzebujemy tej taniej energii i od lat pozyskujemy środki, żeby te instalacje fotowoltaiczne montować na naszych obiektach użyteczności publicznej, wszyscy to robią. Natomiast wciąż mamy potrzeby w tym zakresie i klaster otwiera nam możliwości pozyskiwania dotacji.

Miasto Pionki chce rozwijać odnawialne źródła energii

 

Robert Kowalczyk, Mirosław Ziółek i Wojciech Ćwierz podpisali umowę, która jest początkiem do rozpoczęcia realizacji zamierzonego celu. Korzyści dla samorządów, to przede wszystkim: rozwój gospodarczy dzięki wsparciu dużych inwestorów, dedykowane finansowanie, rozwój odnawialnych źródeł energii wielkoskalowych i prosumenckich, zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i przychody z podatków od inwestycji. Korzyści dla przedsiębiorców: pozyskiwanie dodatkowego wsparcia finansowego na realizację inwestycji w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw, wzrost samowystarczalności energetycznej, wdrożenie modeli biznesowych i informatycznych odpowiadających za wytworzenie i dystrybucję energii z OZE, zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dzięki możliwości zakupu energii pochodzącej z OZE poprzez dedykowane narzędzie zakupowe.

Mieszkańcy z gmin zrzeszonych w ramach klastra skorzystają z możliwości budowy instalacji OZE ze wsparciem dotacyjnym (magazyny energii, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą), zmniejszą swoje rachunki za energię elektryczną oraz cieplną, zyskają przydomowe magazyny energii oraz będą mogli sprzedać energię pochodząca z OZE na preferencyjnych stawkach. Realizacji inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej dotyczyć będzie budownictwa jedno i wielorodzinnego, także możliwość budowy instalacji PV na budynkach wielorodzinnych – wspólnoty oraz spółdzielnie. Te działania przysłużą się również do zwiększenia elektromobilności.

Firma DOEKOGROUP sporządzi dla samorządów bilans energetyczny klastra, przygotuje niezbędne dokumenty związane z funkcjonowaniem, będzie nadzorowała prawidłowe funkcjonowanie klastra oraz zrealizuje cele inwestycyjne, ale przede wszystkim pomoże pozyskać i wdrożyć środki na walkę z wysoką emisją.

– Bardzo się cieszę, że w imieniu miasta Pionki mogłem podpisać dokumenty tworząc klaster energetyczny w naszym regionie – mówił burmistrz Robert Kowalczyk. – Wójt gminy Jastrzębia podjął inicjatywę i został naszym koordynatorem i m.in. dlatego spotkaliśmy się w gminie Jastrzębia. Klaster pozwoli nam wspólnie realizować zamierzenia o których myślimy już od dawna i które bardzo chcielibyśmy realizować żeby być samowystarczalni energetycznie, bo mamy przecież różnego rodzaju instytucje od przedszkoli, szkół po ośrodki kultury, które niestety wymagają sporej ilości energii, a patrząc na te dzisiejsze rachunki wierzymy, że powołanie klastra energii pozwoli nam w dość krótkim okresie poczynić takie inwestycje, które spowodują, że za różnego rodzaju energię będziemy mogli płacić mniej. Cieszy mnie to, że udało się naszym trzem gminom taki klaster energetyczny założyć i mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla wszystkich naszych mieszkańców.

Wójt gminy Pionki Mirosław Ziółek podkreślił, że jego samorządowi zależy na pozyskaniu tańszej energii ze względu na wykorzystywanie jej w celu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków czy zasilania placówek typu szkoły i OSP, które w dużej mierze obciążają budżet gminy pochłaniając znaczące środki na opłaty za energię.

– Tym bardziej, że w ostatnim czasie energia nam wzrosła. Staramy się zakupywać energię grupowo, co powoduje to, że ceny są troszeczkę niższe, ale niemniej jednak zabiegamy o to, żeby tworzyć odnawialne źródła energii na terenie gminy. Powstała już jedna farma wywarzająca energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych. Również na budynku użyteczności publicznej, jakim jest remiza w Jaroszkach zbudowaliśmy instalację fotowoltaiczną, ale chcielibyśmy korzystać ze środków, które będą możliwe do zdobycia w celu wybudowania kolejnych źródeł takiej energii. Mamy ku temu warunki i dzięki inicjatywie wójta Jastrzębi, jak również burmistrza Pionek, chętnie się do tego przyłączyłem i radni gminy podjęli uchwałę, by wspólnie razem pracować dla pozyskiwania środków, jak i energii.

Również radni miejscy z Pionek w miniony wtorek podjęli decyzję w formie uchwały o przystąpieniu do Klastra Energii Puszczy Kozienickiej, który daje ogromne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na budowę OZE. Każda gmina pozyskuje środki zewnętrzne, ale zapewnienie wkładu własnego jest coraz trudniejsze. Wspólne działania skutecznie doprowadzą do otwarcia możliwości korzystania z dużych programów, przede wszystkim tych dedykowanych tylko dla klastrów. W ramach umowy z firmą DOEKOGROUP przygotowywana jest już strategia, złożony zostanie wniosek na działania przedinwestycyjne i pozostanie jedynie oczekiwanie na uruchomienie programu w ramach KPO.

 

Miasto Pionki chce rozwijać odnawialne źródła energii

 

Zobacz także

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”
Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Kontrole w mieście – z dużej chmury mały deszcz
Kontrole w mieście – z dużej chmury mały deszcz
3 marca 2024 r. Pionki pobiegną Tropem Wilczym!
3 marca 2024 r. Pionki pobiegną Tropem Wilczym!
Właściciele działek sąsiadujących z inwestycją Al. Jagiellońska
Właściciele działek sąsiadujących z inwestycją Al. Jagiellońska