Inicjatywna lokalna – mieszkańcy decydują

28.12.2020 Tekst przeczytasz w 3 min.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Od 2021 r. miasto Pionki chce podjąć wspólne działania nie tylko ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, ale także z mieszkańcami domów jednorodzinnych, którzy często całymi latami bezskutecznie proszą o ułożenie chodnika czy wymianę nawierzchni na ulicy przy której mieszkają. Wszystkich chodników i dróg zmodernizować się nie da wyłącznie z pieniędzy z budżetu, ale władze miasta postanowiły inwestować w tych miejscach, gdzie mieszkańcy, idąc za wzorem zarządów budynków wielorodzinnych, chcą współfinansować działanie.

Od lat w naszym mieście remontowane są ważne dla mieszkańców chodniki czy powstają miejsca parkingowe przy blokach przy współpracy na linii miasto-wspólnota (lub spółdzielnia). W ostatnim czasie wiele takich zadań zostało zrealizowanych, a wkrótce rozpoczną się kolejne ważne, choć drobne inwestycje.

Pomysłodawcą nowej inicjatywy lokalnej w naszym mieście był burmistrz, który w projekcie budżetu na 2021 r. zapisał kwotę 150 tys. zł by rozpocząć współpracę z mieszkańcami. W ramach wspólnego działania mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej. Teraz sami będą mogli wnioskować o środki na inwestycję, która ich zdaniem jest potrzebna w najbliższej okolicy. Kwota 150 tys. zł być może nie jest imponująca, ale program dopiero rusza i warto sprawdzić jakie będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców. Gdyby okazało się, że Pionkowianie są chętni do współdziałania, to niewykluczone, że w trakcie roku pojawią się kolejne pieniądze na finansowanie programu.

Przy współpracy wspólnot i spółdzielni z miastem, wkładem własnym mieszkańców są pieniądze pochodzące z tzw. funduszu remontowego, który płacą wraz z czynszem. Najczęściej inwestycja wykonywana jest w podziale kosztów 50/50. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, szczególnie uliczek na których znajduje się kilka posesji, nie zawsze będą mogli pokryć 50% kosztów za wykonane roboty. Dlatego, składając wniosek, mogą oprócz wkładu pieniężnego wnieść także prace społeczne lub skorzystać z innej pomocy przewidzianej w programie. Najlepiej ocenione zadania i projekty otrzymają dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji.

W ramach inicjatywy lokalnej nie trzeba oczywiście od razu budować wyłącznie chodników, można również współfinansować drobniejsze roboty, jak np. uporządkowanie zieleni, jej rewitalizacji czy jakąkolwiek inną inicjatywę, np. budowa siłowni plenerowej, placu zabaw, oświetlenie uliczne, czyli taką, którą mieszkańcy chętnie podjęliby dla polepszenia warunków w swojej okolicy.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i urzędu:

  • wkład mieszkańców (jako wnioskodawców) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych,
  • urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną,
  • urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych.
  • mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści z pracownikami Urzędu Miasta Pionki tel. 048 341 42 33.

Jak wygląda proces inicjatywy lokalnej:

  1. Mieszkańcy przygotowują koncepcję, zbierają chętnych uczestników programu.
  2. Inicjatorzy składają wniosek do Burmistrza Miasta Pionki. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu (do pobrania).
  3. Wniosek zostaje poddany ocenie względem szczegółowych kryteriów.
  4. W przypadku pozytywnej oceny wniosku i uzyskaniu wymaganej liczby punktów zadanie będzie realizowane.
  5. Podpisanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miasto Pionki, w celu ustalenia szczegółów i terminu realizacji inwestycji.
  6. Przeprowadzenie inwestycji.

Wprowadzenie inicjatywy lokalnej w wielu miastach w Polsce ułatwiło współpracę na linii Mieszkańcy– Samorząd. Dlatego też, mając na względzie wspólny cel, jakim jest rozwój miasta, zapraszamy do  współpracy .

Zobacz także

Ilustracja do bajeczki
Ilustracja do bajeczki
Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych
Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych
Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki