ekoPionki w akcji na terenie Pronitu

29.04.2021 Tekst przeczytasz w 2 min.

27 kwietnia 2021 r. pracownicy ekoPionki z oddziału dróg i zieleni w liczbie 14 osób zbierali śmieci z terenu byłych ZTS Pronit.

Śmieci były zbierane od starych bram zakładów, czyli od ul. Fabrycznej, pod dawną Skórę i bramy od strony Tadeuszowa. Pracownicy spółki ekoPionki przeszli wszystkie główne szlaki uczęszczane na tym terenie. Zebrane śmieci to szeroki zakres odpadów od komunalnych, jak zużyte pieluchy, po resztki sprzętu RTV i AGD. Sporą część stanowiły opony i części samochodowe.

Do uprzątnięcia pozostała jeszcze bardzo duża ilość opon oraz gruz pochodzący z remontów – mówi Piotr Guza, kierownik oddziału dróg i zieleni. – Do wyczyszczenia pozostały jeszcze pomieszczenia po dawnych stróżówkach, gdzie też jest bardzo duża liczba śmieci.

Odpady komunalne zebrane z terenu Pronitu, to śmieci, które powinny znaleźć się w przydomowych pojemnikach bądź wiatach śmietnikowych. Gruz, sprzęt AGD i RTV można oddać na PSZOK, który mieści się na Pronicie. Również opony, jeżeli pochodzą od osoby prywatnej, można oddać do punktu selektywnej zbiórki. Mieszkańcy Pionek, którzy posiadają dokument potwierdzający wniesienie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych lub mają meldunek w mieście Pionki mogą bezpłatnie oddawać odpady w PSZOK. Podrzucanie odpadów na tereny Pronitu generują ogromne koszty, które finansowane są z budżetu miasta, czyli pieniędzy wszystkich mieszkańców. Takie akcje, jak ta na Pronicie czy w ostatnich dniach wzdłuż torowisk, na obrzeżach lasu, jak w Młodych Dąbkach, pochłaniają pieniądze, które można byłoby zagospodarować chociażby na remont chodnika.

Zobacz także

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Otwieramy Basen Miejski
Otwieramy Basen Miejski
Półmetek spełnionych zamierzeń
Półmetek spełnionych zamierzeń
Co zrobiliśmy – co przed nami. Mniejsze i większe inwestycje miejskie
Co zrobiliśmy – co przed nami. Mniejsze i większe inwestycje miejskie
„Warszawska Syrenka” 2021 eliminacje miejski
„Warszawska Syrenka” 2021 eliminacje miejski