Zmiana godzin otwarcia lodowiska

16.02.2021 źródło: POSiR Tekst przeczytasz w 3 min.

Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji od najbliższej środy udostępnia lodowisko także w godzinach dopołudniowych. Serdecznie zapraszamy.

Informujemy Mieszkańców iż od dnia 17 lutego 2021 r. (środa) lodowisko Biały Orlik w Pionkach będzie czynne w dni powszednie w godzinach: 9:00 – 21:00 z przerwą konserwacyjną w godzinach 14:00 – 15:00. W weekendy lodowisko czynne będzie w godzinach: 14:00 – 21:00. Zmianie ulega również Regulamin Lodowiska.

Dyrektor POSiR
Andrzej Iwanowski

REGULAMIN LODOWISKA BIAŁY ORLIK

 1. Lodowisko jest zarządzane przez Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pionkach.
 2. Lodowisko jest czynne:
  • w dni powszednie w godz. 9.00 – 21.00 – ostatnie wejście o godzinie 20.00
  • sobota, niedziela w godz. 14.00 – 21.00 – ostatnie wejście o godzinie 20.00
  • przerwa konserwacyjna w dni powszednie w godz. 14.00 – 15.00
 3. Na lodowisko korzystający wchodzi o pełnych godzinach.
 4. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez POSiR. W przypadku organizowania imprez sportowych zastrzega się prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 5. Podczas przerw na konserwację płyty lodowiska wszystkie osoby muszą opuścić taflę lodu.
 6. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób.
 7. Podstawą wejścia i przebywania na tafli lodowiska jest ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko na okres 45 min.
 8. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez bramkę wejściową.
 9. Na sygnał oznaczający koniec czasu wejścia, podany przez obsługę lodowiska, korzystający powinni opuścić taflę lodowiska przez bramkę wyjściową.
 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 11. Służby porządkowe i obsługa lodowiska są uprawnione do kontroli osób korzystających z lodowiska w celu ustalenia tożsamości oraz sprawdzenia zawartości wnoszonego bagażu.
 12. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.
 13. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach.
 14. Wprowadza się obowiązkową jazdę w kasku dla osób poniżej 16 roku życia.
 15. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 16. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 17. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • rzucania śniegiem,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wnoszenia i spożywania art. spożywczych na tafli lodowiska,
  • niszczenie sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska,
  • stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd,
  • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
 18. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób wskazujących na spożycie alkoholu, zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia.
 19. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 20. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lodowiska administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych gumową wykładziną.
 22. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 23. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 24. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 25. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z lodowiska.
 26. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. temp. otoczenia powyżej 10°C, dużych opadów śniegu, deszczu lub awarii urządzeń lodowiska.
 27. Zasady bezpieczeństwa w czasie obowiązywania ograniczeń związanych z COVID-19 zawarte są w dokumencie pt. ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA „BIAŁY ORLIK” W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

Dyrektor POSiR
Andrzej Iwanowski

Zobacz także

Informacja dot. parku Błonia
Informacja dot. parku Błonia
Rozstrzygnięto przetarg na remont budynku Kasyna
Rozstrzygnięto przetarg na remont budynku Kasyna
Pierwszy nocny bieg dla Powstańców Warszawskich ‘44
Pierwszy nocny bieg dla Powstańców Warszawskich ‘44
30 lipca odbyła się inauguracja stałej ekspozycji rzeźb Marioli Wawrzusiak – Borcz (profesor nadzwyczajna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale rzeźby) pt. „Dzikie życie”. Rzeźby pojawiły się w ramach projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021 rok – Pionki tożsamość”. W parku przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach przy ul. Zakładowej 5 tuz po godz. 16-tej zaczęli zbierać się zaproszeni goś
Nowe rzeźby w przestrzeni publicznej
Pionki świecą przykładem
Pionki świecą przykładem