Zakończyły się dwie ważne inwestycje w naszym mieście

22.11.2021 Tekst przeczytasz w 3 min.

22 listopada 2021 r. w mieście Pionki otwarte zostały dwie duże, ale zarazem bardzo ważne inwestycje w mieście Pionki. Stroną współfinansującą była Gmina Miasta Pionki, a chodzi przebudowę ul. Spacerowej i ul. Polnej oraz budowę pawilonu zabiegowego szpitala w Pionkach. W sumie z budżetu miasta na te dwie inwestycje prowadzone przez powiat przeznaczono kwotę ponad 2 mln 150 tys. zł oraz działki leżące w pasie drogowym.

Powiat radomski przy współfinansowaniu z budżetu miasta, a więc przez Pionkowian, zakończył inwestycję – rozbudowa ulic Spacerowej i Polnej w mieście Pionki leżących w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki-Podgóra wraz z budową obiektu mostowego na rzece Zagożdżonka. Zgodnie z kosztorysem ofertowym zadanie inwestycyjne miało kosztować ponad 6 mln zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 mln zł oraz wsparciem Gminy Miasta Pionki na ponad 650 tys. zł. Miasto przekazało na rzecz Powiatu Radomskiego pod rozbudowę drogi działki o numerach 1464/479, 1465/15, 1465/17, 1465/19 i 1006/1 za które zrzekło się w odszkodowania w całości. Powiat radomski na realizację zadania zabezpieczył środki własne w wysokości 2,4 mln zł, w tym na: rozbudowę ulic Spacerowej i Polnej wraz z budową obiektu mostowego ponad 2,3 mln zł, nadzór inwestorski na obiekcie mostowym w wysokości ok. 12 tys. zł oraz wypłatę odszkodowań w wysokości 50 tys. zł. Ostateczna wartość inwestycji zostanie ustalona w oparciu o końcowe rozliczenie zadania. Ponieważ miasto Pionki współfinansowało przebudowę drogi otrzyma od Powiatu Radomskiego protokoły końcowe odbioru robót oraz kopię faktur, wraz z potwierdzeniem ich zapłat. Wtedy też znany będzie całkowity koszt wykonanych prac, choć podczas oficjalnego otwarcia wykonawca, lokalny przedsiębiorca z Pionek, podkreślał znaczący wzrost cen na materiały budowlane.

Po zakończeniu oficjalnego otwarcia inwestycji drogowej, która odbyła się w towarzystwie zaproszonych licznie gości oraz dziennikarzy także ze stacji ogólnokrajowych, z oprawą medialną i symbolicznym przecięciem wstęgi na znak oddania do użytku, władze powiatu wraz z władzami miasta i gminy Pionki oraz przedstawicielami rządu RP oraz Sejmu i Senatu, udali się na oficjalne otwarcie pierwszego pawilonu szpitala w Pionkach. To również wielkie przedsięwzięcie, które współfinansowane było m.in. z pieniędzy pochodzących od mieszkańców Pionek. Burmistrz Robert Kowalczyk wraz z Radą Miasta przekazali na tę inwestycję w sumie 1,5 mln zł oraz dodatkowo kwotę 75 tys. zł na zakup samochodu transportowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach.

Pierwsza transza wsparcia dla Powiatu Radomskiego ze strony Gminy Miasta Pionki wpłynęła w 2020 roku (500.000 zł), a kolejna, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy burmistrzem Robertem Kowalczykiem a starostą Waldemarem Trelką – do 30 października 2021 r. (1.000.000 zł). Podobnie jak w przypadku inwestycji drogowej, miasto jako strona współfinansująca otrzyma od starostwa do dnia 15 stycznia 2022 r. rozliczenie dotacji, czyli: kopie protokołów częściowego odbioru robót, kopie faktur wraz z potwierdzeniem ich zapłaty oraz pełne zestawienie źródeł finansowania.

Dzięki finansowemu wsparciu ze strony mieszkańców miasta Pionki oraz gminy Pionki Powiat może cieszyć się z wykonania dwóch inwestycji, które służyć będą nie tylko społeczności lokalnej, ale wszystkim mieszkańcom powiatu radomskiego.

Zobacz także

Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
Wydłużenie przerwy w dostawie wody
Wydłużenie przerwy w dostawie wody
Оголошення! Сирени тривожної сигналізації
Оголошення! Сирени тривожної сигналізації