UWAGA!!! Ważna informacja turystyczna dotycząca dojazdu osób niepełnosprawnych do obiektu Królewskie Źródła

27.05.2022 Tekst przeczytasz w 1 min.

W wyniku konsultacji wprowadzanych ostatnio zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła”, a także mając na uwadze konieczność zapobiegania zagrożeniom wypadkowym, oraz wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze specjalnymi potrzebami, Nadleśnictwo Kozienice wyznaczyło alternatywny dojazd do polany piknikowej na ścieżce dydaktycznej „Królewskie Źródła”, wyłącznie dla osób posiadających pojazdy przystosowane dla potrzeb niepełnosprawnych ( legitymujących się posiadaniem stosownych uprawnień). Dojazd prowadzi od drogi wojewódzkiej 737 w kierunku miejscowości Nowiny/Kociołki, a następnie wjazd do lasu w oddz. 10 Leśnictwa Kociołki i dalej leśną drogą gruntową aż do „Królewskich Źródeł”.

 

Dojazd ten jest oznakowany w terenie tablicami kierunkowymi:(w załączniku znajduje się zdjęcie strzałki)

 

Prosimy osoby o specjalnych potrzebach o korzystanie z wymienionego dojazdu w dni weekendowe i świąteczne (ewentualnie także w dniach roboczych).

 

W dniach roboczych osoby ze specjalnymi potrzebami mogą skorzystać również z dotychczasowego dojazdu w godz. 10-18 (w terminie do odwołania) , gdzie przejazd przez rogatki umożliwi dyżurujący pracownik Nadleśnictwa (w przypadku wystąpienia ewentualnych trudności tel. do kontaktu : 660 684 065, 692 490 614).

 

Przebieg dojazdu zawarty jest na poniższej mapie: (w załączniku znajduje się mapka dojazdu)

Do pobrania

Zobacz także

Kolejni mistrzowie Polski Kickboxingu z Klubu TSD Pionki
Kolejni mistrzowie Polski Kickboxingu z Klubu TSD Pionki
Zakończenie UTW
Zakończenie UTW
Twoja krew jest bardzo potrzebna
Twoja krew jest bardzo potrzebna
Wakacje z MOK
Wakacje z MOK
Dziś Dzień Ojca
Dziś Dzień Ojca