UWAGA - Komunikat

03.11.2021 źródło: Kozienicki Park Krajobrazowy Tekst przeczytasz w 2 min.

Nadleśnictwo Kozienice informuje, że w związku z planowaną budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 relacji Rawa Mazowiecka - Wronów, w listopadzie br. będą prowadzone prace przygotowawcze związane z  przekazaniem terenów na czas inwestycji w granicach pasa budowlano-montażowego.

Konieczność przekazania terenu na czas budowy wynika z ustaleń Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/SPEC/2020 z dnia 22.09.2020 r.

Plany alternatywnych tras przebiegu gazociągu przez lasy Nadleśnictwa były konsultowane na etapie projektowym i w konsekwencji została wybrana trasa, której przebieg będzie miał najmniej inwazyjny wpływ na przyrodę naszych lasów. Wybrany wariant trasy biegnie częściowo w istniejących lukach drzewostanu oraz z wykorzystaniem linii ostępowej podziału powierzchniowego.

Nadleśnictwo jest obowiązane do realizacji prac przygotowawczych na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1866 z późn. zm.), tzw. „specustawy gazowej” oraz w/w Decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Decyzją Nadzoru Przyrodniczego inwestycji prace przygotowawcze musimy zrealizować w listopadzie i z końcem tego miesiąca przekazać uprzątnięty teren pod prace budowlane.

Przygotowanie terenu będzie wiązało się z czasowym usunięciem roślinności leśnej w granicach pasa budowlano-montażowego o szerokości 23-27m. Po zakończeniu budowy, tj. wg planu w roku 2024 pas ten będzie mógł być ponownie zalesiony, z wyłączeniem pasa ziemi w strefie ochronnej nad samym gazociągiem.

Realizacja prac przygotowawczych w listopadzie br. będzie powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu ze szlaku rowerowego „niebieskiego”, który przebiega trasą „Królewskiego Gościńca”. W czasie trwania prac budowlanych szlak ten będzie zamknięty. Za utrudnienia z góry przepraszamy.

 

Gazociąg Rawa Mazowiecka – Wronów jest częścią projektu budowy kluczowej trasy przesyłu paliwa gazowego Gustorzyn – Wronów, o łącznej długości 308 km i przechodzącej przez 33 gminy w czterech województwach, między innymi przez Gminę Kozienice i lasy Nadleśnictwa Kozienice. Jest to inwestycja celu publicznego, mająca istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i posiadająca status projektu o znaczeniu wspólnotowym PCI (Project of Common Interest), przyznanym przez Komisję Europejską. Inwestorem całości projektu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zainteresowanych szczegółami dotyczącymi budowy gazociągu Rawa Mazowiecka - Wronów prosimy o skorzystanie z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. https://www.gaz-system.pl/ lub zwrócenie się do Rzecznika Prasowego GAZ-SYSTEM.

Zobacz także

78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Wakacyjny Festyn Międzypokoleniowy
Wakacyjny Festyn Międzypokoleniowy
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody