Uszczelniamy system

01.06.2021 źródło: Miejski Ośrodek Kultury Tekst przeczytasz w 2 min.

Gmina Miasto Pionki wdraża aplikację weryfikującą dane w bazie gospodarki odpadami.

Z każdym rokiem liczba wytwarzanych odpadów komunalnych w Pionkach wzrasta. W 2020 roku miasto dołożyło do systemu gospodarki odpadami ponad 900 tysięcy zł. Pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na inne potrzeby miasta, takie jak np. infrastruktura drogowa, oświetlenie czy też place zabaw, niestety musiały zostać przekierowane na odpady.

Miasto zdecydowało się na wprowadzenie aplikacji, która pozwoli na wyszukanie adresów nieruchomości, gdzie z dużym prawdopodobieństwem właściciel podał zaniżone dane w deklaracji odpadowej. Poprzez weryfikację danych znajdujących się w zasobach różnych instytucji z danymi zawartymi w bazie odpadowej gminy zostaną wskazane różnice w liczbie zamieszkujących osób na terenie danej posiadłości.

Urząd po wykryciu nieprawidłowości, poprosi właścicieli nieruchomości o wyjaśnienia. W ramach następnego kroku pojawiają się dwa rozwiązania:

  1. Korekta własnej deklaracji obejmująca czas, kiedy właściciel płacił zaniżoną kwotę.
  2. Gmina zobowiązana jest do określenia wysokości opłaty, nawet do pięciu lat wstecz.

W ten sposób na skutek powyższych działań do systemu zostaną dopisane osoby, które przez niedbalstwo, czy też umyślne działanie unikały płacenia za odpady komunalne.

 

Powyższa aplikacja została stworzona w ramach rządowego programu GovTech i po raz pierwszy skorzystano z niej w mieście Świdnik, gdzie w pierwszym roku wychwycono około 1,3 tys. mieszkańców, którzy nie znajdowali się w gminnym systemie gospodarki odpadami i nie płacili za odbiór odpadów. Pierwsze sukcesy świdnickiej aplikacji przełożyły się na zainteresowanie nią kolejnych miast, w których aplikacja również się sprawdziła.

Zobacz także

Pierwszy nocny bieg dla Powstańców Warszawskich ‘44
Pierwszy nocny bieg dla Powstańców Warszawskich ‘44
Informacja dot. parku Błonia
Informacja dot. parku Błonia
30 lipca odbyła się inauguracja stałej ekspozycji rzeźb Marioli Wawrzusiak – Borcz (profesor nadzwyczajna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale rzeźby) pt. „Dzikie życie”. Rzeźby pojawiły się w ramach projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021 rok – Pionki tożsamość”. W parku przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach przy ul. Zakładowej 5 tuz po godz. 16-tej zaczęli zbierać się zaproszeni goś
Nowe rzeźby w przestrzeni publicznej
Rozstrzygnięto przetarg na remont budynku Kasyna
Rozstrzygnięto przetarg na remont budynku Kasyna
Oficjalne przekazanie pieniędzy na remont hoteli socjalnych
Oficjalne przekazanie pieniędzy na remont hoteli socjalnych