Spotkanie z mieszkańcami w sprawie centralnego ogrzewania

14.09.2022 Tekst przeczytasz w 5 min.

12 września 2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami zorganizowane przez zarząd spółki PWKC w Miejskim Ośrodku Kultury. Oprócz przedstawicieli spółki w spotkaniu uczestniczył burmistrz Robert Kowalczyk, wiceburmistrz Kamila Kaczorowska, prezesi: spółdzielni mieszkaniowych i spółki ekoPionki oraz 9 mieszkańców reprezentujących wspólnoty mieszkaniowe.

Rozmawiano głównie o koniecznych podwyżkach taryf za centralne ogrzewanie spowodowane wzrostem cen paliw: węgla i gazu oraz energii elektrycznej, a także prawa do emisji CO2. Od tego sezonu grzewczego spółka PWKC nie będzie już ponosiła kosztów zakupu praw do emisji, co jest spowodowane zmniejszeniem mocy produkcyjnej kotłowni węglowej.

Burmistrz wyjaśniał zebranym, że w 2019 r. wraz z zarządem spółki podjął decyzje o zmianie systemu centralnego ogrzewania w mieście Pionki z węglowego na gazowy. W tym celu złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy 5 rozproszonych kotłowni gazowych i rozpoczęto prace przygotowawcze. Wniosek został zatwierdzony przez fundusz dopiero po 3 latach i umowa dofinansowania obejmuje wsparcie w wysokości 30% od pierwotnych kosztów budowy. W 2019 r. szacowano koszty na kwotę 13 mln zł, w chwili obecnej trzeba się liczyć z kosztami na poziomie 30-40 mln zł. PWKC negocjuje z NFOŚiGW warunki umowy.

W związku ze wzrostem cen paliw w ostatnim czasie rozważana jest możliwość pozostawienia kotłowni węglowej i wybudowanie jednej (lub dwóch) kotłowni gazowej, gdyby udało się renegocjować warunki wsparcia finansowego z NFOŚiGW.

W trakcie spotkania mieszkańcy dowiedzieli się, że rok do roku wzrosły koszty składowe centralnego ogrzewania:

  • węgiel – z ok. 470 zł/t na ok. 2.200 zł/t,
  • energia elektryczna – z 524 zł/MWh na ok. 2.230 zł/MWh,
  • prawo do emisji CO2 – z 3.240.273 zł na 9.936.085 zł,

co daje procentowe wzrosty w stosunku do 2021 r.:

  • węgiel – 463%,
  • energia elektryczna – 425%,
  • CO2 – 307%.

Nadal obowiązują stałe ceny gazu na potrzeby kotłowni os. Chemiczna wynegocjowane przez PWKC 2 lata temu. Umowa obowiązuje tylko do końca roku i spółka PWKC będzie ogłaszała przetarg na zakup tego paliwa. Dane z rynku paliw jasno wskazują, że nastąpił wzrost cen rok do roku o 800%.

W związku z drastycznym wzrostem cen, PWKC musiało złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki korektę obowiązującej taryfy za ciepło, która spowoduje wzrost cen ciepła o 47% w tym roku. Jak będą kształtowały się ceny ciepła w przyszłym roku, tego na razie nie wie nikt, bo w Sejmie procedowana jest ustawa w sprawie rekompensat za ciepło z projektu której wynika, że 1GJ z węgla może kosztować 103 zł, a z gazu aż 150 zł, a to wielokrotnie więcej niż płaciliśmy w Pionkach do tej pory.

Ponieważ w przestrzeni publicznej krąży opinia, że ciepło w Pionkach jest jednym z najdroższych w Polsce, przygotowane zostało zestawienie (na podstawie danych pochodzących z ure.gov.pl i faktur PWKC) z którego wynika, że średnia cena w Polsce wynosiła w 2021 r.: z węgla – 51,91 zł/GJ, a w Pionkach 46,96 zł/GJ, z gazu – 72,02 zł/GJ, a w Pionkach 59,16 zł/GJ.

Mieszkańcy pytali o zróżnicowane stawki jakie płacą za centralne ogrzewanie w swoich blokach. Prezes PWKC wyjaśnił, że stawki, które widnieją w czynszu nie są kwotami ustalanymi przez spółkę, tylko przez zarządców budynków. PWKC dostarcza ciepło mierzone w GJ do bloków w jednakowej cenie dla wszystkich. Różnice w opłatach za ogrzewanie wynikają z zapotrzebowania na ciepło jakie dany blok zamawia. W celu weryfikacji danych każdy może udać się do biura PWKC by zapoznać się z fakturami za dostarczane ciepło do swojego bloku, a później porównać je z danymi u administratora, by zobaczyć dlaczego jest różnica w stawkach za ogrzanie m2 powierzchni.

Dyskutowano również o kotłowni kontenerowej, która rzekomo została wybudowana na osiedlu Stara Kolonia, a mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd, że będą musieli zapłacić za jej dzierżawę oraz budowę kominów. Wiosną na stronie BIP ukazało się ogłoszenie o przetargu na dzierżawę oraz budowę kominów oraz o złożonych ofertach. PWKC rozpisało przetarg w celu zorientowania się w aktualnych cenach, gdyby istniała konieczność budowy kotłowni gazowej by ograniczyć emisję CO2. Udało się zmniejszyć emisję do poziomu w którym spółka nie musi już brać udziału w handlu emisjami, a tym samym płacić za emisję CO2, bez konieczności budowy kotłowni gazowej. Mieszkańcy zamiast zapytać u źródła, zasugerowali się niesprawdzonymi informacjami wprowadzającymi w błąd zamieszczonymi w mediach społecznościowych lub przekazywanych przez nieodpowiedzialne osoby.

Jednocześnie dowiedzieli się, że nie będą również ponosili żadnych dodatkowych opłat za przyłącze gazowe, które pojawiło się na osiedlu, bo informacja o obciążeniu ich tymi kosztami również krążyła w obiegu. Takich nowych przyłączy na terenie miasta w sumie będzie 5, co spowodowane było planowaną budową kotłowni gazowych z 2019 r. W chwili obecnej PWKC nie planuje takiej inwestycji, przyłącza zostały zainstalowane na koszt dostawcy gazu, a po ogłoszeniu przetargu na zakup błękitnego paliwa wznowione zostaną rozmowy o ewentualnej zmianie systemu ogrzewania w Pionkach. Teraźniejsze ceny uzmysławiają, że całkowite przejście na ogrzewanie z gazu byłoby nieekonomiczne dla mieszkańców, a jak zapewniał burmistrz i zarząd spółki, nie podejmą żadnych kroków w tej sprawie bez wiedzy zainteresowanych.

Osiedle Stara Kolonia w tym sezonie grzewczym będzie miało dostarczane ciepło jak dotychczas, czyli z kotłowni węglowej należącej do Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach.

Mieszkańcy dopytywali również od kiedy ruszy ogrzewanie i czy spółka jest przygotowana do sezonu grzewczego. Jak wyjaśnił burmistrz Robert Kowalczyk, decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego podejmowana jest na życzenie samych mieszkańców, którzy zgłaszają takie zapotrzebowanie u swojego administratora. W ubiegłym roku zarządcy zdecydowali o rozpoczęciu sezonu grzewczego od 15 września, a o jego zakończeniu w maju. W dniu 13 września odbiorcy ciepła (spółdzielnie i administratorzy wspólnot) spotkali się z przedstawicielami spółki PWKC i podjęli decyzję o rozpoczęciu napełnienia sieci centralnego ogrzewania od 19 września. Napełnienie sieci jest konieczne by do mieszkań mogło popłynąć ciepło. Prezes PWKC poinformował, że spółka jest przygotowana na rozpoczęcie ogrzewania w każdej chwili, czeka jedynie na decyzję odbiorców.

Zobacz także

Pożegnanie Marii Glińskiej…
Pożegnanie Marii Glińskiej…
Komunikat - nielegalne składowiska odpadów
Komunikat - nielegalne składowiska odpadów
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w Pałacyku Jana Prota
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w Pałacyku Jana Prota
Mistrzostwa Europy Kickboxingu w Stambule
Mistrzostwa Europy Kickboxingu w Stambule