Rekordowe wydatki na inwestycje

06.11.2020 źródło, fot.: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 3 min.

Prace remontowo-budowlane w naszym mieście nie zwalniają tempa. Na chwilę obecną wiele z nich dobiegło już końca, ale w realizacji już są kolejne. Mimo niesprzyjających warunków, związanych z pandemią koronawirusa, ten rok będzie dla miasta rekordowy pod względem inwestycji. W 2020 r. zaangażowano środki (podpisano umowy) na kwotę prawie 17 milionów zł (16.832.993,78 zł stan na 30 października 2020), co jest rekordem w historii pionkowskiego samorządu.

W roku 2020 wykonano wiele ważnych zadań w zakresie inwestycji komunikacyjnych budując i modernizując nowe drogi i chodniki.

ul. Fabryczna

W bieżącym roku udało się zakończyć jedną z większych inwestycji drogowych ostatnich lat, tj. budowę ul. Fabrycznej. W ramach tej inwestycji powstała nowa jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa oraz parkingi. Całkowita wartość zadania to 4.357.559,38 zł, a dofinansowanie z funduszu Dróg Samorządowych – 2.084.351 zł.

ul. Słowackiego i Krzywa

Jeszcze w tym roku rozpocznie się modernizacja kolejnych ważnych ulic w Pionkach, tj. ul. Słowackiego oraz Krzywej (Pl. Konstytucji). W ramach tej inwestycji przewidziano budowę kanalizacji deszczowej, parkingu przyulicznego, miejsc postojowych, ścieżki rowerowej, nowych ciągów pieszych oraz poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie poprzez budowę „wyniesionego” skrzyżowania ul. Słowackiego.

Całkowity koszt tej inwestycji: 2.325.300,00 zł. Miasto pozyskało na ten cel środki zewnętrzne w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 1.310.000 zł (ul. Słowackiego).

Drogi lokalne

W listopadzie podpisano również umowę na budowę ulic lokalnych: ul. Dziewiątego, ul. Wiśniowej oraz ul. Ściegiennego. Ulice te zostaną wykonane do końca 2020 r.

Chodniki i parkingi

Dzięki współpracy samorządu miasta ze Wspólnotą Mieszkaniową „Słoneczny Dom”, Spółdzielnią „Wspólny Dom” oraz Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową udało się zrealizować modernizację chodników oraz parkingów na ul. Bohaterów Studzianek, ul. A. Guzala. Łącznie wykonano blisko 800 m kw. miejsc postojowych, wyremontowano także niemalże 1000 m kw. chodnika. Koszt prac szacuje się na prawie 280.000,00 zł.
Kolejną inwestycją zrealizowaną wspólnie jest modernizacja chodnika przy ul. Leśnej. Działanie to możliwe jest dzięki współpracy miasta, Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Leśnej 12 i 16.

Oprócz wspomnianych powyżej, samorząd miasta wykonał modernizację wielu innych chodników w tym:

  • ul. Sienkiewicza,
  • ul. Orzeszkowej,
  • ul. Polnej,
  • Alejach Lipowych
  • ul. Asnyka.

A jeszcze w tym roku zakończony zostanie remont chodnika przy ul. Dębowej.

Nowe projekty Kościuszki, Targowa, Aleje Lipowe

Oprócz typowo prac inwestycyjnych miasto przygotowuje również projekty budowy i przebudowy nowych dróg: przygotowano projekt modernizacji ul. Targowej oraz zgłoszono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Podpisano również umowę na projekt przebudowy Al. Lipowych.

W październiku podpisano także umowę na przygotowanie projektu budowy tak oczekiwanej przez mieszkańców ul. Kościuszki. Będzie on obejmować budowę nowej jezdni z chodnikiem oraz kanalizacji deszczowej.

Poprawa bezpieczeństwa

W ramach poprawy bezpieczeństwa wykonano progi zwalniające na ul. Polnej, ul. Chemicznej oraz przygotowano projekt na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Augustowskiej.

Zobacz także

Pomoc w formie gorącego posiłku
Pomoc w formie gorącego posiłku
Ruszyło wydawanie ciepłych posiłków dla potrzebujących
Ruszyło wydawanie ciepłych posiłków dla potrzebujących
Informacje dotyczące szczepień przeciwko Covid-19
Informacje dotyczące szczepień przeciwko Covid-19
Testy przesiewowe dla nauczycieli w Pionkach
Testy przesiewowe dla nauczycieli w Pionkach
Pani Apolonia skończyła 100 lat
Pani Apolonia skończyła 100 lat