Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

18.01.2023 źródło, fot.: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 2 min.

Dodatek do gazu to nowa forma dofinansowania od rządu dla osób, które ogrzewają domy gazem i osiągają niskie dochody.

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT, będzie przysługiwać gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, a którego przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy:

  • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku,
  • 2022 rok   – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 rok.

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski o zwrot VAT można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, pokój 13 (parter) w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w formie elektronicznej przez system ePUAP.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie: (48) 384 84 25 w.  34.

Więcej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-pal…

Wnioski do pobrania: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-pod…

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego świadczenia).
Informacja o  refundacji VAT może być przekazywana na wskazany przez  wnioskodawcę  adres poczty elektronicznej.

Zobacz także

Odpowiedź starosty w sprawie likwidacji części ogrodów działkowych w związku z przebudową ul. Radomskiej
Odpowiedź starosty w sprawie likwidacji części ogrodów działkowych w związku z przebudową ul. Radomskiej
Kolejna odsłona kampanii promującej bezpieczeństwo na drogach – Noś odblaski
Kolejna odsłona kampanii promującej bezpieczeństwo na drogach – Noś odblaski
Bezpieczne przejście na perony dworca kolejowego Pionki Główne
Bezpieczne przejście na perony dworca kolejowego Pionki Główne
Koncert walentynkowy
Koncert walentynkowy
OSOBOWOŚĆ ROKU 2022 Zagłosuj na osoby, które zasłużyły się dla regionu i lokalnej społeczności
OSOBOWOŚĆ ROKU 2022 Zagłosuj na osoby, które zasłużyły się dla regionu i lokalnej społeczności