Przywrócenie transportu publicznego na trasie Pionki-Zwoleń

26.09.2021 Tekst przeczytasz w 1 min.

Na ostatniej sesji radni miejscy zdecydowali o przystąpieniu do porozumienia pomiędzy powiatem zwoleńskim, radomskim i gminą Pionki, które umożliwia wznowienie transportu publicznego na trasie Pionki-Suskowola-Zwoleń.

Deficytowa linia autobusowa na tej trasie została zlikwidowana kilka lat temu czym utrudniono dojazd do szkół, urzędów, placówek służby zdrowia. Za transport zbiorowy pomiędzy powiatami odpowiadają starostowie tych powiatów. Pomiędzy Zwoleniem a Radomiem nie doszło do porozumienia i w związku z tym starosta zwoleński zwrócił się do Burmistrza Miasta Pionki oraz Wójta Gminy Pionki o przystąpienie do porozumienia w celu współfinansowania kosztów uruchomienia linii autobusowej na trasie z Pionek do Zwolenia. Koszt miesięczny to 1.100 zł dla każdej ze stron porozumienia. Burmistrz wraz z Wójtem wyrazili chęć przywrócenia linii autobusowej ponieważ doskonale zdają sobie sprawę z utrudnieniami na tej trasie, która jest białą plamą na mapie transportu zbiorowego.

Trasę obsługiwać będzie firma wybrana przez Starostę Zwoleńskiego i przebiegać będzie ona przez miejscowości Pionki, Działki Suskowolskie, Suskowolę, Suchą, Niwki i Zwoleń.

Na tej trasie około 60 uczniów uczęszczających do szkół średnich w Pionkach ma problem z dotarciem na zajęcia edukacyjne ponieważ nie kursuje żaden transport zbiorowy, który zapewniłby im dojazd do szkoły. Teraz będą mieli możliwość korzystania 5 dni w tygodniu z komunikacji zbiorowej, która obsługiwać będzie w sumie 12 przystanków.

Zobacz także

Dystrybucja tabletek jodku potasu
Dystrybucja tabletek jodku potasu
Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach
Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach
Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Święto Dobrej Książki
Święto Dobrej Książki
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki