Przełożona modernizacja ulicy dr M. Garszwo

13.06.2022 Tekst przeczytasz w 2 min.

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 400.000 zł na dofinansowanie modernizacji ulicy dr M. Garszwo w Pionkach. Droga ta łączy miasto Pionki z gminą wiejską Pionki i jest ważnym  elementem systemu komunikacyjnego regionu. To również jedyne połączenie  komunikacyjne Pionek z sąsiadującymi miejscowościami: Januszno i Krasna  Dąbrowa. Jednak jej realizacja może nie dojść do skutku.

Przebudowa ul. Garszwo miała być wspólną inwestycją pomiędzy miastem Pionki, a gminą Pionki finansowana po połowie 50/50. Szacunkowy koszt modernizacji wynosił na początku roku 2020 ok. 700.000 zł i zrealizowany miał być odcinek od Pionek do mostu w miejscowości Januszno. W trakcie przygotowywania dokumentacji okazało się, że węższa część tej drogi, czyli od oczyszczalni ścieków w Pionkach musi zostać poszerzona i potrzebny jest teren należący do Nadleśnictwa. Rozmowy w tej sprawie wydłużyły procedurę i realizacja zadania została przesunięta z roku 2021 na 2022, a tym samym pojawiała się szansa na pozyskanie wsparcia finansowego od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W maju 2022 r. podpisana została umowa na dofinansowanie modernizacji tej ulicy na kwotę 400.000 zł. Miasto ogłosiło przetarg na to zadanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach pierwszego przetargu wpłynęła jedna oferta, opiewała na kwotę znacznie przewyższającą zadanie – ok. 1,8 mln zł, a tym samym strony musiałyby przeznaczyć już nie po 350.000 zł, a po 700.000 zł. Ogłoszony został II przetarg, wpłynęła 1 oferta na kwotę 1,1 mln.

Podczas rozmów burmistrza miasta Pionki z wójtem gminy Pionki ustalono iż w pierwszym etapie zostanie wykonana część drogi od miasta Pionki do oczyszczalni, która nie wymaga projektu. Ta część kosztować ma ok. 1,1 mln zł, czyli dokładnie tyle ile mają zabezpieczone w swoich budżetach miasto i gmina Pionki wraz ze wsparciem od samorządu województwa. Pismo w tej sprawie trafiło do Urzędu Gminy, ale odpowiedź o wspólnej realizacji ulicy dr M. Garszwo jest negatywna. Warto zaznaczyć, że miasto Pionki otrzymało wsparcie finansowe z Samorządu Mazowsza i tak I etap kosztował by obie gminy po 30% inwestycji, natomiast II etap podlegał by zaprojektowaniu.

Ogromna szkoda, że gmina nie chce współfinansować realizacji pierwszej części ulicy. Decyzja ta opóźni modernizację drogi ważnej zarówno dla mieszkańców miasta, ale przede wszystkim gminy, bo to również jedyne połączenie komunikacyjne Pionek z sąsiadującymi miejscowościami: Januszno i Krasna Dąbrowa. Jest ważnym elementem systemu komunikacyjnego regionu – mówi burmistrz Robert Kowalczyk.

Zobacz także

Widowisko muzyczne „Dla Ciebie śpiewałem”
Widowisko muzyczne „Dla Ciebie śpiewałem”
II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Black Vinyl Classic –PION(ki) KULTURY
II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Black Vinyl Classic –PION(ki) KULTURY
Kamila Kaczorowska
Konferencja regionalna w Pionkach „Nowa perspektywa, nowe możliwości – #FEM 2021 – 2027”
Trzydniowe obchody jubileuszowe zwieńczone koncertem Zespołu „Mazowsze”
Trzydniowe obchody jubileuszowe zwieńczone koncertem Zespołu „Mazowsze”
Komunikat - nielegalne składowiska odpadów
Komunikat - nielegalne składowiska odpadów