Projekt Uproszczonego Planu Zagospodarowania Lasu - wyłożony do wglądu

02.09.2021 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 1 min.

Urząd Miasta zawiadamiania o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Miasta Pionki.

Projekt wyłożony jest do publicznego wglądu od 31.08.2021 r. Do 30.10.2021 r w siedzibie Urzędu Gminy Miasta Pionki wydział komunalny i ochrony środowiska, pokój 207 piętro II w godzinach 7:30 – 15:30.

Uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pokój 213 i 212, telefon 48-365 58 01 w. 222.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2021 r.

Projekty uproszczonego planu urządzenia lasu opracowane zostały przez TaxusUl sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie ul. Ochocka 14 na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z zasobów Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Zobacz także

Wiecznie Młodzi zapraszają na jesienny spacer
Wiecznie Młodzi zapraszają na jesienny spacer
Wiecznie Młodzi na rowerach
Wiecznie Młodzi na rowerach
Z seniorami przez Puszczę Kozienicką
Z seniorami przez Puszczę Kozienicką
Konkurs Recytatorski „Jesienne Impresje”
Konkurs Recytatorski „Jesienne Impresje”
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody