Pomoc w formie gorącego posiłku

08.01.2021 źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tekst przeczytasz w 2 min.

Jedną z form pomocy jakiej udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach jest gorący posiłek.

Przysługuje on osobom lub rodzinom, które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie posiłku z uwagi na np. stan zdrowia, niepełnosprawność, brak środków finansowych, brak umiejętności gotowania czy też ze względu na brak odpowiednich warunków (brak kuchni, brak prądu lub gazu, brak naczyń itp.).

Pomocy udziela się jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 1051,50 zł a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, tj. 792 zł.

Od dnia 11 stycznia 2021 roku gorące posiłki będą wydawane, tak jak dotychczas, w Jadłodajni przy ul. Niepodległości 1 (budynek Legionówki).

Obiady będą gotowane w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła) a następnie przewożone i wydawane przez pracowników MOPS w wyżej wskazanej stołówce.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy powinny zgłosić się do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Leśna 5 (osobiście lub telefonicznie) w celu otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

Podstawą prawną do udzielenia tej formy pomocy jest:

  • art. 8, art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1876),
  • Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (Dz.U. z 2018 poz. 1007),
  • Uchwała nr III/23/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i Uchwała nr III/22/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zobacz także

Ilustracja do bajeczki
Ilustracja do bajeczki
Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki
Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych
Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych