Oświadczenie w sprawie internetowych wpisów

19.01.2023 Tekst przeczytasz w 3 min.

Drodzy Mieszkańcy,

Od stycznia 2019 roku mam zaszczyt pełnić funkcję zastępcy Burmistrza Miasta Pionki. W tym okresie najważniejszym dla mnie był zawsze bezpośredni kontakt z Państwem, jako mieszkańcami naszego Miasta. Uważam bowiem, że tylko w taki sposób można właściwie zidentyfikować i rozwiązywać problemy mieszkańców – a przecież na tym ma polegać moja służba dla Państwa. Relacjom międzyludzkim musi natomiast zawsze towarzyszyć szacunek do drugiego człowieka.

Z ogromnym zaskoczeniem przeczytałam artykuł zamieszczony w ostatnich dniach na portalu internetowym „Pionki Obiektywnie”. Zawiera on bowiem nieprawdziwe informacje na temat mojej osoby i słów, które rzekomo miałam użyć w trakcie spotkania z mieszkańcami naszego Miasta. Stanowczo zaprzeczam, iż użyłam słów przypisanych mi w przywołanym artykule. Wzywam autora artykułu do ujawnienia się i wykazania prawdziwości swoich twierdzeń. Anonimowe zamieszczanie takich artykułów dobitnie potwierdza, że autor w sposób zaplanowany i świadomy rozpowszechnia kłamliwe insynuacje, nie mając odwagi do osobistej konfrontacji (ze strachu przed odpowiedzialnością karną i cywilną za zniesławienie). Autor artykułu z pewnością nie ma świadomości, iż cały przebieg przedmiotowego spotkania z mieszkańcami osiedla „Chemiczna” został zarejestrowany i w żadnej części tego spotkania nie padają słowa, które zarzuca mi anonimowy autor tego kłamliwego artykułu!

Opisane powyżej działanie nie jest pierwszą próbą dyskredytacji mojej osoby. Od początku swojej pracy na rzecz naszego Miasta znalazłam się w gronie osób, które na różnego rodzaju forach są obrażane i hejtowane. Anonimowi autorzy zamieszczają oszczercze i nieprawdziwe informacje na mój temat. Jako osoba publiczna zdaję sobie sprawę z tego, że moja działalność, wypowiedzi i aktywność miejska musi spotykać się z publiczną oceną i zawsze przyjmuję ją z pokorą. Ocena taka nie może jednak przejawiać się w rozpowszechnianiu kłamstw i pomówień. Szerzenie i wykorzystywanie takiej mowy nienawiści dobitnie pokazuje jacy ludzie stoją za takimi działaniami – niemoralni, pozbawieni jakichkolwiek skrupułów w dążeniu do obranego celu. Jak Państwo z pewnością zauważyliście, nie biorę udziału w napastliwych i szkalujących kogokolwiek postach. Będąc reprezentantką Państwa pragnę bowiem, aby w naszym Mieście rozwiązywano problemy w dialogu i poszanowaniu godności osobistej, a nie anonimowym okładaniu się postami, artykułami czy komentarzami.

W świetle opisanych powyżej okoliczności ze zdziwieniem odebrałam w dniu 10.01.2023 wezwanie (w załączeniu pełna jego wersja), podpisane przez Pana Mariusza Zygadło wraz z pięcioma innymi osobami, do przeproszenia mieszkańców os. Chemiczna za – jak twierdzą wzywający – użycie obraźliwego słowa „hołota” w dniu 06.11.2022 podczas spotkania z mieszkańcami (które to słowo, jak wyżej wskazano, nie zostało przeze mnie wypowiedziane). Warto w tym miejscu podkreślić, że mimo iż było ono kierowane tylko do mnie, Pan Mariusz Zygadło przekazał osobiście kopie Panu Wojciechowi Maślankowi – Przewodniczącemu Rady Miasta Pionki. Wzywający, na czele z Panem Mariuszem Zygadło, nie dali mi szansy odpowiedzieć na wezwanie, wcześniej je upubliczniając. Można zatem wysnuć wniosek, że osoby podpisane pod wezwaniem nie chciały ustalić, czy w ogóle na spotkaniu w dniu 06.11.2022 padły jakiekolwiek obraźliwe słowa, a wzięły udział w zorganizowanej przez Pana Mariusza Zygadło intrydze, mającej na celu podważenie mojej wiarygodności i uczciwości.

Mam świadomość, że zdarzenia takie, jak opisane powyżej, będą się nasilać w najbliższym czasie, a to z uwagi na zbliżającą się kampanię wyborczą. Pragnę Was jednak zapewnić, że do końca kadencji będę reprezentowała wszystkich mieszkańców naszego Miasta w sposób godny, czego powinno się wymagać od każdej osoby, piastującej funkcję publiczną.

 

Kamila Kaczorowska

 

Oświadczenie w sprawie internetowych wpisówOświadczenie w sprawie internetowych wpisów

 

Zobacz także

Z głębokim żalem zawiadamiamy…
Z głębokim żalem zawiadamiamy…
Przejścia dla pieszych przy Pionkowskim Manhattanie
Przejścia dla pieszych przy Pionkowskim Manhattanie
Motokropla 2023
Motokropla 2023
Matura 2023 - życzenia dla Maturzystów
Matura 2023 - życzenia dla Maturzystów
Stadion Miejski w Pionkach – Turniej Przyjaźni Rwandyjsko-Polskiej w Piłce Nożnej
Stadion Miejski w Pionkach – Turniej Przyjaźni Rwandyjsko-Polskiej w Piłce Nożnej