Nominacja na dyrektora PSP nr 5

10.05.2021 Tekst przeczytasz w 2 min.

W poniedziałek 10 maja 2021r. w Urzędzie Miasta Pionki odbyło się uroczyste wręczenie aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach.

Robert Kowalczyk Burmistrz Miasta Pionki wręczył akt powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach Barbarze Glimasińskiej kandydatce wyłonionej w drodze postępowania konkursowego w dniu 30 kwietnia 2021 r. na okres 5 lat – zgodnie z przepisami prawa.

Barbara Glimasińska przez 13 lat pełniła funkcję wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pionkach, a także przez 8 lat pełniła funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pionkach.

Obecnie pełni obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach, powierzone na okres jednego roku zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Barbara Glimasińska jest dyrektorem z wieloletnim doświadczeniem, kompetentnym, otwartym na zmiany współczesnego świata, a także potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest dyrektorem konsekwentnym w działaniu, integrującym społeczność szkolną wokół wytyczonych celów.

Głównym wyzwaniem w nowej kadencji w kierowaniu Publiczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach, będzie umiejętność godzenia najlepszych, wieloletnich tradycji i osiągnięć pedagogicznych tej szkoły z potrzebą zmiany wynikającą z dynamicznych przekształceń w otaczającej szkołę rzeczywistości ekonomicznej, ustrojowej, kulturowej i cywilizacyjnej. Z tego też względu styl i sposób zarządzania winny opierać się na zaufaniu i budowaniu atmosfery współdziałania. Jednocześnie należy starać się  o wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrażanie nowoczesnych metod pracy, opartych o solidny i stale doskonalony warsztat pedagogiczny,  w tym nowoczesną technologię informacyjną i komunikacyjną. Moim naczelnym celem będzie stworzenie takiej szkoły, której uczeń sprawnie myśli, działa i bez problemu odnajduje się we współczesnym świecie – mówiła Barbara Glimasińska.

Zobacz także

Ogromna akcja strażaków w Soudal
Ogromna akcja strażaków w Soudal
Uszczelniamy system
Uszczelniamy system
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
W Dniu Dziecka wielka zabawa
W Dniu Dziecka wielka zabawa
Inicjatywa lokalna nową formą współpracy z mieszkańcami
Inicjatywa lokalna nową formą współpracy z mieszkańcami