Modernizacja systemu ciepłowniczego w Pionkach

12.03.2021 Tekst przeczytasz w 4 min.

Przed nami modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej w Pionkach. Już w maju poznamy szczegółowy projekt budowy 5 kotłowni, na wykonanie którego ogłosiliśmy w lutym 2020 r. nieograniczony przetarg. Z uwagi na to, że będzie to bardzo kosztowna i rozległa inwestycja, projekt musi być wykonany szczegółowo z uwzględnieniem modernizacji całego systemu ciepłowniczego w naszym mieście.

W listopadzie 2019 r. zarząd spółki PWKC zorganizował spotkanie z radnymi miejskimi w celu przedstawienia planów spółki na ograniczenie emisji CO2. Wcześniej, w miesiącu lutym, PWKC przedstawiła radnym Miejski Program Energetyczny uzasadniający konieczność przejścia z ciepłowni węglowych na rozproszone ciepłownie gazowe. Podjęcie wiążących decyzji w tej sprawie podyktowane było przede wszystkim wciąż rosnącymi cenami za emisję CO2 oraz koniecznością modernizacji przestarzałej sieci ciepłowniczej. Wymiana całej infrastruktury łącznie z piecami wyniosłaby kilkadziesiąt milionów zł, a budowa 5 kotłowni plus modernizacja całego systemu ciepłowniczego to kwota ok. 15 mln zł. Do tego należy pamiętać, że dzięki zmianie systemu ogrzewania, spółka PWKC nie będzie musiała płacić już kilkumilionowych kwot rocznie za emisję CO2, a przede wszystkim uniknie kar finansowych związanych z brakiem dostosowania systemu ciepłowniczego do obowiązujących przepisów.

W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że budowa kotłowni miała rozpocząć się w ubiegłym roku, co jest zupełną nieprawdą. Zarząd spółki PWKC już w 2019 r. informował, że rozpoczęcie budowy nastąpi najwcześniej w 2021 r. Chcemy jak najwcześniej rozpocząć inwestycję, gdyż przy stale rosnących opłatach za emisję CO2 (opłata trafia do budżetu państwa) mieszkańcy będą musieli coraz więcej płacić za centralne ogrzewanie, a spółka płacić kary za zanieczyszczanie środowiska spowodowane spalaniem węgla na potrzeby dostarczania ciepła do naszych mieszkań.

Mieszkańcy zainteresowani Miejskim Programem Energetycznym mogą zapoznać się z jego szczegółami kontaktując się z radnym swojego okręgu, bowiem wszyscy radni miejscy otrzymali wstępny projekt programu, który uwzględnia harmonogram planowanych prac, a także uczestniczyli w spotkaniach dotyczących tego tematu organizowanych przez zarząd spółki. W tej kadencji priorytetem jest ciepło w mieście i staramy się o to by naszym mieszkańcom zapewnić bezpieczeństwo w dostawach ciepła. Chcielibyśmy by to ciepło było jak najtańsze, ale nie zrobimy tego wykorzystując wyeksploatowaną sieć i kotłownię węglową za którą musimy płacić duże pieniądze w związku z emisją spalin. Dlatego kończymy projekt budowy 5 kotłowni i modernizacji sieci, czekamy na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potrzebną do zaakceptowania naszych projektów. Będzie to kosztowało określone pieniądze, ale mamy nadzieję, że tak zmienimy to miasto, a ludzie będą się czuli bezpiecznie i spokojnie, bo będziemy mieli kilka nowych kotłowni, które spowodują, że centralne ogrzewanie będzie tańsze. Widać to doskonale na przykładzie jednej z takich kotłowni (zmodernizowanej w 2019 r.) działającej od lat na osiedlu Chemiczna, gdzie właściwie bezobsługowo pracuje kotłownia i dostarcza ciepło mieszkańcom.

Oprócz modernizacji sieci ciepłowniczej spółka miejska PWKC wreszcie zajmuje się tym czym powinna, czyli dostarczaniem ciepła oraz wody do naszych domów i mieszkań. Od 2 lat posiadamy zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, ale również budujemy nowe linie wodne na ulicach, gdzie swoje domy budują nasi mieszkańcy. Tu przykładem może być chociażby ulica Wrzosowa, Polna, Szczęśliwa czy Zacisze, gdzie od wielu, wielu lat ludzie czekali na nową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a PWKC zamiast skupiać się na zadaniach do których zostali powołani, zajmowali się zupełnie czym innym. Zarząd spółki powołany przeze mnie 2 lata temu przystąpił do realizacji tych celów, które z założenia są podstawowymi zadaniami tej spółki. Mało tego, postanowił czynnie włączyć się w życie społeczne naszego miasta. Widać to doskonale na festynach rodzinnych, gdzie rozstawiają swój namiot edukacyjny by przybliżyć mieszkańcom, szczególnie tym najmłodszym, jak ważne jest racjonalne korzystanie z wody i ochrona środowiska. Dla naszych najmłodszych mieszkańców, podczas różnego rodzaju wydarzeń plenerowych, ale nie tylko, organizują konkursy związane z działalnością spółki by jak najszerzej edukować w zakresie oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych i szkodliwym działaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo zarząd spółki PWKC finansuje np. zawody sportowe czy przedsięwzięcia kulturalne. Ciekawostką dla niektórych może być nowy projekt PWKC skierowany do najmłodszych mieszkańców. W szkołach podstawowych spółka miejska zainstalowała tzw. poidła, gdzie dzieci bezpłatnie i bez ograniczeń mogą korzystać z pitnej wody ucząc się przy okazji jak ograniczać zużycie plastikowych butelek w których tak chętnie zabierają napoje do szkoły. Abonament za wodę dla uczniów opłaca oczywiście spółka PWKC.

Podobnie jak mnie, tak i zarządowi PWKC zależy na tym żeby na terenie Pronitu, gdzie PWKC ma swoją siedzibę, drogi były lepsze. To między innymi PWKC dołożyło się do remontu ul. Przemysłowej i teraz być może również dofinansuje remont kolejnej drogi, która biegnie koło ciepłowni.

Ostatnia „nagonka” niektórych osób na to ile zarabiają członkowie zarządu jest moim zdaniem zupełnie nieuzasadniona, bo trzeba przyznać, że tak zarabia się w PWKC od wielu, wielu lat zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Niemniej należy przyznać, że nie zarabia się tak, jak jeszcze kilka lat temu, gdzie pensja roczna z premią to były kwoty rzędu nawet pół miliona złotych. W tej chwili nikt takich premii nie wypłaca pracownikom, co łatwo można sprawdzić, bo z jednej strony jest ustawa ograniczająca wysokość pensji, a z drugiej co roku publikowane są oświadczenia majątkowe członków zarządu PWKC. Nieprawdą jest również to, że ceny wody w naszym mieście rosną tylko i wyłącznie z powodu wysokości pensji pracowników PWKC. Wpływ kosztów zarządzania na wzrost cen wody i ścieków jest marginalny. Za zatwierdzanie taryf dla zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków od 1 stycznia 2018 r. odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).

 

Robert Kowalczyk

Zobacz także

Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Ilustracja do bajeczki
Ilustracja do bajeczki
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki
Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych
Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout