Miejskie obchody Dnia Niepodległości

12.11.2021 Tekst przeczytasz w 4 min.

11 listopada 2021 r. Mieszkańcy Pionek uroczyście obchodzili Święto Niepodległości. Licznie przybyli uczestniczyli w mszy św. za Ojczyznę oraz uroczystościach przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk zaprosił także mieszkańców na spacer po Błoniach.

Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się od przejazdu przez miasto Stowarzyszenia Motocyklowe Pionki aż przed kościół pw. Św. Barbary patronki naszego miasta. Podczas uroczystej mszy jej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w koncercie pieśni patriotycznych w wykonaniu Moniki Boras. Mszę odprawił ks. kan. Robert Kowalski, proboszcz parafii.

Po mszy ulicami miasta przeszedł biało-czerwony korowód w którym udział wzięli mieszkańcy oraz goście. Spacerowi ulicami Pionek towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda oraz zapowiedź niespodzianki.

Przed pomnikiem jednego z ojca Niepodległej tłumnie zgromadzili się mieszkańcy oraz przedstawiciele rożnych organizacji, stowarzyszeń, ugrupowań politycznych. Burmistrz Robert Kowalczyk przybliżył historię odzyskania przez Polskę niepodległości.

My, mieszkańcy Pionek spotykamy się przed domem legionowym wybudowanym w 1936 roku dzięki staraniom Związku Legionistów Polskich z oddziału, który mieścił się w Pionkach, pod przewodnictwem dyrektora państwowej wytwórni prochu Jana Prota. Miejsce to miało kultywować tradycje legionowe, a stało się ważnym ośrodkiem społeczno-kulturalnym, siedzibą harcerzy, pełniło także funkcję mieszkalną. Drodzy mieszkańcy, najwyższy czas abyśmy wszyscy doprowadzili do tego, aby Dom Legionowy stał się Centrum Historyczno-Patriotycznej Edukacji naszych mieszkańców o niepodległości i powstaniu naszego miasta. A przecież wszyscy wiemy, że w przypadku Pionek ten związek jest nierozerwalny. Chciałbym aby nasze dzieci i młodzież dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, harcerzami, urzędem miejskim w Pionkach mogły się tu uczyć o ojcach naszej wolności, takich jak Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński czy Wincenty Witos oraz poznawały historię i ludzi dzięki którym powstawały Pionki.

Wśród obecnych samorządowców pojawił się poseł na Sejm Mirosław Maliszewski (PSL), który zabrał głos przed mieszkańcami mówiąc o hołdzie tym wszystkim Polakom, którzy przez setki lat walczyli by Polska była trwałym elementem na mapie świata, aby Polacy byli tym narodem, któremu należy się uznanie i byt. Skierował słowa podziękowania do mieszkańców Pionek za celebrowanie tak ważnego święta dla wszystkich Polaków, za to, że przypominają młodemu pokoleniu iż historią buduje się przyszłość narodu, bo „tylko naród, który potrafi mówić o swojej historii, wielkich dokonaniach, często rzeczach tragicznych, zasługuje na to aby być narodem, który ma szansę przetrwać wieki“. Podziękował również władzom samorządowym za codzienny trud w rozwój miasta. Poseł przyznał, że rzadko bywa w Pionkach, ale kiedy już ma okazję, to nie może nie zauważyć zmian jakie nastąpiły w ostatnim czasie.

Prof. dr hab. Marek Wierzbicki dyrektor Biura Badań Historycznych IPN przybliżył oraz przypomniał mieszkańcom wielką datę w historii – 11 listopada 1918 roku. Mówił, że zakończenie I wojny światowej miały ogromne skutki dla porządku politycznego, bo upadły trzy mocarstwa europejskie, które w wieku XVIII dokonały rozbiorów Polski. Zwycięskie państwa zachodnie uznały prawo Polski do posiadania własnego niepodległego państwa, a to wielki przełom w naszych dziejach. Wykłady Marka Wierzbickiego to historia często niełatwa do wyobrażenia, ale za to przedstawiona w sposób bardzo przystępny i trafiający do wszystkich. Podkreślił, że właśnie w roku odzyskania niepodległości społeczeństwo polskie było bardzo podzielone, istniały różne koncepcje drogi do niepodległości, różne nurty polityczne, które miały odmienne poglądy na kwestię polską, a jednak one wszystkie potrafiły zjednoczyć się wokół jednego celu - odzyskania niepodległości.

Po historycznym wspomnieniu nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego z wciągnięciem flagi na maszt, a po nim odczytanie hołdu poległym w obronie niepodległości. Pod biało-czerwonym sztandarem przedstawiciele składali kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Jako pierwszy wiązankę złożył poseł Mirosław Maliszewski z przedstawicielami PSL, następnie władze miasta Pionki: burmistrz Robert Kowalczyk, wiceburmistrz Kamila Kaczorowska i były burmistrz Marek Janeczek, przedstawiciele Rady Miasta Pionki, przedstawicielka Rady Powiatu radomskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Pionki, służby mundurowe: dowódca JRG 4 oraz komendant komisariatu policji, NSZZ Solidarność Ziemia Radomska, Ochotnicza Straż Pożarna, delegacja uczniów szkół podstawowych, społeczność Liceum Ogólnokształcącego, CKZiU oraz Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego, przedstawicie Nowej Lewicy frakcja SLD, koło PiS Pionki, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej koło Pionki, Stowarzyszenie Motocyklowe Pionki, Nadleśnictwo Kozienice, przedstawiciele Mazowieckich Parków Krajobrazowych, Zakonu Rycerzy Kolumba, a w imieniu wszystkich mieszkańców miasta – radny Paweł Kobylas.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni ruszyli na spacer po Błoniach, gdzie czekał zespół Kontrast z koncertem pieśni patriotycznych oraz stoiska wystawiennicze. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury, organizatorzy uroczystości, zachęcali najmłodszych do wykonywania emblematów patriotycznych, zapraszali na wyśmienity poczęstunek oraz dbali o to, by mieszkańcy czuli się współgospodarzami wydarzenia.

Zobacz także

Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
Miasto Pionki z kolejnym dofinansowaniem inwestycji sportowych
Miasto Pionki z kolejnym dofinansowaniem inwestycji sportowych
Wkrótce Zlot Żarciowozów w Pionkach
Wkrótce Zlot Żarciowozów w Pionkach