Miasto złożyło wnioski o pozyskanie z rządowego funduszu dofinansowania na kwotę 8 mln 670 tys. zł

11.08.2023 Tekst przeczytasz w 3 min.

Ważne inwestycje dla mieszkańców mogą zostać zrealizowane w ramach finansowego wsparcia ze strony Rządu RP. Mowa o budowie 8 ulic odchodzących od ul. Polnej, remoncie dachu na budynku zabytkowego Kasyna Urzędniczego oraz kompleksowej modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej 1 w Pionkach.

Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Lokalnych obejmuje budowę drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach, w tym: ul. Łąkową, ul. Jesionową, ul. Graniczną i ul. Akacjową, a także dobudowę brakującego chodnika przy ul. Polnej wraz z wykonaniem nakładki asfaltowej na połączeniu z ul. Spacerową. Zadanie przewiduje nowe połączenie drogowe łączące miasto z sąsiadującą gminą oraz budowę połączenia z drogą powiatową ul. Wspólną poprzez ul. Łąkową. Realizacja zadania bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w tym rejonie miasta.

Przewidywana wartość inwestycji to 6.200.000,00 zł. Kwota wnioskowanych środków – 5.890.000 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych miasto złożyło wniosek o dofinansowanie modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej 1, który od momentu wybudowania w 1957 r. przez 60 letni okres działalności na rzecz mieszkańców miasta oraz ościennych gmin nie doczekał się kompleksowego remontu. Celem zadania jest stworzenie nowoczesnego obiektu, dzięki czemu poprawione zostaną warunki do rozwoju i dostępności szeroko rozumianej kultury. Analiza wykonana na podstawie przeglądów technicznych wykazała, iż kluczowa jest modernizacja budynku pod kątem bezpieczeństwa użytkowników oraz zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres koniecznych prac do wykonania obejmuje: remont sali widowiskowej oraz zaplecza techniczno-socjalnego całego budynku, w tym remont sal, szatni, pomieszczeń biurowych i toalet, modernizację wszystkich instalacji, w tym instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej, głównego węzła wody, wymianę stolarki drzwiowej, remont podłóg i parkietów, remont schodów, modernizację sufitów, wymianę instalacji zawieszenia scenicznego i oświetlenia estradowego. Niezbędne jest również wykonanie prac na zewnątrz budynku, w tym zagospodarowanie terenu, wykonanie renowacji elewacji z piaskowca oraz remont tarasu. Modernizacja zapewni poprawę stanu technicznego budynku, ale także podniesie bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Przewidywana wartość inwestycji to 2.000.000, 00 zł. Kwota wnioskowanych środków – 1.800.000 zł.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ponowiony został wniosek na remont pokrycia dachowego budynku Kasyna Urzędniczego przy ul. Zakładowej 5 w Pionkach. Obiekt wybudowano w okresie międzywojennym w latach 1928-1930 w stylu tzw. zmodernizowanego klasycyzmu. Potrzeba wykonania remontu wynika z faktu, iż podczas renowacji i przywrócenia do użytku tego zabytkowego budynku, dach wykonany z blachy na skutek nieprawidłowego montażu uległ licznym spękaniom, w wyniku czego występują nieszczelności i dochodzi do zalewania odrestaurowanego wnętrza, co zagraża unikatowym eksponatom zgromadzonym w zbiorach muzeum Izba Czarnej Płyty – jedynego miejsca w Polsce poświęconego płytom winylowym. Niezbędna jest więc wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe w tej samej technologii z blachy tytanowo-cynkowej.

Przewidywana wartość inwestycji to 1.000.000,00 zł. Kwota wnioskowanych środków – 980.000 zł.

Miasto oczekuje na rozstrzygnięcie naboru wniosków.

Zobacz także

Każdy jest zwycięzcą swoich słabości – XVII Zawody Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych
Każdy jest zwycięzcą swoich słabości – XVII Zawody Sportowe dla Osób Niepełnosprawnych
Informacja dot. funkcjonowania obiektów POSiR w okresie letnim
Informacja dot. funkcjonowania obiektów POSiR w okresie letnim
XVII Regaty Kajakowe Osób Niepełnosprawnych – Pionki 2024
XVII Regaty Kajakowe Osób Niepełnosprawnych – Pionki 2024
Iga Woźniak i Amelia Wojda Mistrzyniami Polski w Kickboxingu
Iga Woźniak i Amelia Wojda Mistrzyniami Polski w Kickboxingu
Dzień Dziecka w Pionkach
Dzień Dziecka w Pionkach