Konwersja Cyfrowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach

31.10.2021 źródło: Miejski Ośrodek Kultury Tekst przeczytasz w 1 min.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że  Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Do programu wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

Nasza instytucja uzyskała dofinansowanie w kwocie 116 tys. zł. Pozyskana dotacja przeznaczona zostanie na doposażenie instytucji w potrzebny sprzęt komputerowy i elektroniczny. Ponadto pracownicy placówki przejdą szkolenia z zakresu projektowania cyfrowej oferty kulturalnej i wykorzystania narzędzi internetowych.

Celem programu jest wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych oraz animacyjnych dla lokalnych społeczności

Program jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19, a jego całkowity budżet sięga ponad 31 milionów złotych.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Konwersja Cyfrowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach

 

Zobacz także

Święto Dobrej Książki
Święto Dobrej Książki
Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach
Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki
Dystrybucja tabletek jodku potasu
Dystrybucja tabletek jodku potasu