Kolejne środki zewnętrzne trafiają do Pionek

14.05.2021 źródło, fot.: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 2 min.

Miastu udało się pozyskać kolejne środki zewnętrzne. Tym razem pozyskano 110 tys. zł  na prace związane z remontem pokrycia dachowego oraz elementów elewacji zabytkowego budynku dawnego Kasyna Urzędniczego (CAL) .

Złożony przez pionkowski samorząd wniosek został pozytywnie rozpatrzony, dzięki czemu miasto otrzymało wsparcie na inwestycję dot. remontu pokrycia dachowego oraz elementów elewacji pionkowskiego kasyna, który obecnie użytkuje Miejski Ośrodek Kultury.

Wybudowany w latach 1928-30 budynek od początku swego istnienia stanowił centrum życia kulturalnego regionu.

W latach 2007-2013 dokonano gruntownej renowacji obiektu, następnie oddano go do użytku oraz powołano Centrum Aktywności Lokalnej. Niestety, prawie natychmiast po oddaniu budynku do użytku pojawiły się problemy związane z jakością wykonanych prac. Skala problemu jest zadziwiająco duża. Wnikanie wód opadowych do wnętrza powoduje liczne zawilgocenia. Brak szczelności dachu, niewłaściwie wykonane obróbki  blacharskie, powodują zacieki i degradację budynku. O złym stanie technicznym przedmiotowego zabytku stwierdza ekspertyza techniczna. Wśród prac koniecznych do realizacji znajdują się:

  • wymiana całego pokrycia dachowego,
  • modernizacja okien dachowych (lukarn), wymiana rynien, rur spustowych i obróbki okapów,
  • naprawa zawilgoconych gzymsów i nadproży,
  • remont gzymsów i parapetów, wymiana pokrycia stropodachów pełnych polegająca na dokonaniu korekty spadków i wykonaniu nowego pokrycia,
  • remont tarasów, w ramach którego konieczne jest wykonanie remontu posadzek, popękanych balustrad, gazonów oraz obróbek blacharskich,
  • a także gruntowny remont pomieszczenia Izby Czarnej Płyty.

W ubiegłym roku, w związku z niepokojącym stanem budynku, miasto przygotowało projekt budowlany i na jego podstawie uzyskało pozwolenie na budowę. W tym roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach naboru konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 460 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Marszałka Województwa Mazowieckiego możliwe będzie rozpoczęcie prac.

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi pozwoli zachować zabytek przed dalszym niszczeniem. Bogata oraz barwna historia tego miejsca sprawia, iż jest perełką   kultury regionu, dlatego tak ważne jest podjęcie kroków prowadzących do ulepszenia stanu budynku, by tak jak dotychczas – służył naszym mieszkańcom.

 

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Zobacz także

Sześć medali mistrzostw Polski kickboxingu dla zawodników Tang Soo Do Pionki
Sześć medali mistrzostw Polski kickboxingu dla zawodników Tang Soo Do Pionki
W Dniu Dziecka wielka zabawa
W Dniu Dziecka wielka zabawa
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
Inicjatywa lokalna nową formą współpracy z mieszkańcami
Inicjatywa lokalna nową formą współpracy z mieszkańcami
#SzczepimySie w Pionkach
#SzczepimySie w Pionkach