Inwestycje w 2021 r.

12.11.2021 Tekst przeczytasz w 3 min.

W przestrzeni publicznej krążą fałszywe informacje o tym, iż rzekomo Miasto Pionki inwestuje jedynie w tych obszarach, gdzie w poprzednich latach pozyskano środki.

W każdym papierowym wydaniu gazety samorządowej Nad Zagożdżonką oraz w wydaniu internetowym informujemy Czytelników, że sytuacja przedstawia się zgoła inaczej niż rozsiewane przez niektórych ludzi fałszywe informacje. Fakty są bowiem takie:

Tylko w tym roku do dnia 30 września 2021 roku Gmina Miasta Pionki wydatkowała na inwestycje środki w wysokości 9.284.857,34 zł, z zaplanowanych 24.634.840,17 zł. Do końca września zaangażowano środki na realizację inwestycji w wysokości 17.651.416,37 zł, a w miesiącu październiku zaangażowano kolejne środki w wysokości około 1.500 tys. zł.

Do dnia 30 września na rachunek bankowy Gminy na podstawie podpisanych umów wpłynęły środki zewnętrzne w wysokości 6.886.121,39 zł w tym: z tytułu dotacji z budżetu państwa – 228.288,49 zł, budżetu Urzędu Marszałkowskiego 555.000,00 zł, z NFOŚiGW –408.780,86 zł oraz środki unijne – 5.694.052,04 zł.

Ważniejsze inwestycje jakie możemy obserwować na co dzień, to przede wszystkim:

 • budowa świetlicy ogrodowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Krzewinka” ul. Spacerowa,
 • wymiana przestarzałego ogrodzenia Ogrodu nr 2 przy ul. Radomskiej (ROD „Zgoda”),
 • przebudowa targowiska miejskiego „Manhattan”,
 • pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego – budowa obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3522W ul. Spacerowa i ul. Polna,
 • projekt ul. Kościuszki,
 • przebudowa drogi gminnej w ul. Jordanowskiej,
 • przebudowa dróg i chodników miejskich, w tym m.in.: ul. Dębowej, Garszwo, Sienkiewicza, Pokoju, budowa zatok parkingowych przy ul. Boh. Studzianek, Konopnickiej, budowa chodnika przy ul. Al. Lipowe 7, chodnik ul. Boh. Studzianek wzdłuż domków jednorodzinnych, chodnik przy ul. Różanej 6, chodnik przy ul. Ogrodowej 5 i 6, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Aleja Jana Pawła II,
 • przebudowa ul. Słowackiego i Plac Konstytucji 3 Maja,
 • wykonanie projektu ul. Akacjowej,
 • modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Pronitu,
 • likwidacja bomby ekologicznej,
 • modernizacja lokalu w budynku przy ul. Plac Konstytucji 3 Maja,
 • przygotowanie terenu pod budowę garaży przy ul. Radomskiej,
 • przygotowanie terenu i modernizacja dachu na budynku EC1 (elektociepłownia),
 • odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej 17 oraz Al. Lipowe 9 i 13,
 • regulacja własności gruntów,
 • opracowanie projektu zamiennego cmentarza komunalnego i rozbudowa cmentarza o kolejne miejsca pochówku,
 • modernizacja budynku (łazienek) – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i placu przy Urzędzie Miasta,
 • e-usługi dla mieszkańców,
 • modernizacja OSP w zakresie instalacji centralnego ogrzewania,
 • wykonanie projektu montażu windy do przewozu osób w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5,
 • wykonanie oddymiania w budynku Przedszkola nr 3,
 • projekt adaptacji budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i biblioteki,
 • zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego – budowa szpitala w Pionkach (etap II),
 • zakup i instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MOPS,
 • modernizacja oświetlenia ulicznego,
 • realizacja projektu Zielone Pionki,
 • budowa nowych tężni solankowych na terenie miasta,
 • wykonanie modernizacji tarasów i elewacji – budynek Kasyna ul. Zakładowa 5,
 • modernizacja lodowiska w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych (projekt i budowa dachu),
 • modernizacja trybuny na stadionie miejskim (etap II),
 • wykonanie piłkochwytów na boisku bocznym Stadionu Miejskiego,
 • budowa Lokalnej Strefy Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej (osiedle Boh. Studzianek).

 

Dla lepszego uzmysłowienia zakresu podjętych i realizowanych inwestycji przedstawiamy mapę zadań. Mapa dostępna jest również na stronie Urzędu Miasta Pionki (pionki.pl). Warto dokładnie się jej przyjrzeć.

 

Inwestycje w 2021 r.

 

Te inwestycje zostały zaplanowane na bieżący rok. Część z nich została już zakończona, część nadal jest realizowana. Jak widać sporo wydarzyło się jedynie w tym roku kalendarzowym. Już niedługo mieszkańcy poznają plany i zamierzenia związane z inwestycjami na rok 2022.

 

Do pobrania

Zobacz także

78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
Wydłużenie przerwy w dostawie wody
Wydłużenie przerwy w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody