Inicjatywa lokalna nową formą współpracy z mieszkańcami

11.06.2021 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 2 min.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami podejmowaną w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia społeczności lokalnych.

Dzięki instrumentowi, jakim jest Inicjatywa lokalna, możliwa jest realizacja zadań szczególnie istotnych dla wspólnoty lokalnej. Tu przede wszystkim liczą się głosy mieszkańców i to właśnie oni mogą zgłosić władzom miasta najpilniejsze potrzeby miejskiej społeczności.

Pionki nie są jedynym miastem, w którym tego typu inicjatywa została wprowadzona. Korzystają z niej m.in. Lublin, Warszawa oraz Łódź. Co więcej, cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem.

Dotychczas, w ramach inicjatywy w naszym mieście podpisano porozumienia ze wspólnotami Różana 8, Ogrodowa 7, Aleje Lipowe 14 oraz ze wspólnotą z ul. Wrzosowej. Do miasta wpłynął również wniosek wspólnoty Leśna 23. Dzięki zawiązanej współpracy możliwe będzie utwardzenie nawierzchni, budowa ciągów pieszo-jezdnych, czy miejsc parkingowych.

 

Chcesz mieć wpływ na rozwój miasta? Oto kilka prostych kroków

Po pierwsze – pomysł. Grupa mieszkańców we współpracy opracowuje koncepcję działania na rzecz wspólną. Program Inicjatywa lokalna przyjęty jest w formie uchwały i zakłada możliwość realizacji różnych zadań i inwestycji znajdujących się na terenie Gminy Miasta Pionki, takich jak:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmująca: budowę, rozbudowę lub remont dróg (chodników, ciągów pieszo-jezdnych), kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, także budynków oraz małej architektury (placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów),
  • ochrona przyrody w tym zieleni (ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego),
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Współpraca mieszkańców z samorządem może polegać nie tylko na wkładzie finansowym, ale również na pracy społecznej.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku. Pod adresem http://pionki.pl/aktualnosc-1322-inicjatywa_lokalna_forma_realizacji.ht… znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. możliwości zrealizowania zadania w ramach inicjatywy lokalnej wraz z potrzebnymi załącznikami. Składane wnioski poddane będą ocenie formalnej oraz merytoryczno-finansowej. Dofinansowanie otrzymają najlepiej ocenione zadania i projekty.

Gorąco zachęcamy Pionkowian do włączenia się w tę inicjatywę. Wspólnie działajmy na rzecz dobra wspólnego oraz rozwoju naszego miasta.

Zobacz także

Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
Poranek z teatrem dla najmłodszych – Na tropie zaginionej opowieści
78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
78. rocznica Powstania Warszawskiego w Pionkach
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Krwiodawco twoja krew jest bardzo potrzebna!!!
Nie zapomnij o V Pionkowskim Dniu Pszczoły
Nie zapomnij o V Pionkowskim Dniu Pszczoły
Wakacje w MOK - I tydzień wspaniałej zabawy
Wakacje w MOK - I tydzień wspaniałej zabawy