Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

29.08.2022 Tekst przeczytasz w 1 min.

Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk wraz z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” serdecznie zaprasza mieszkańców Pionek na spotkanie, które odbędzie się 5 września o godzinie 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Radomskiej 1.

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” przystąpiła niedawno do prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju- dokumentu strategicznego, który określi kierunki działań LGD na najbliższe lata jej funkcjonowania. Stowarzyszenie istnieje już ponad 15 lat i korzystało ze środków unijnych w każdej z dotychczasowych perspektyw finansowych.

Jednym z podstawowych elementów przygotowania LSR jest przeprowadzenie spotkań/konsultacji z mieszkańcami w gminach objętych strategią (Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń),  poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów LSR, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów, oraz planowanych działań.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, którym nie jest obojętne, jak wyglądać będzie wykorzystanie środków UE w nadchodzących latach. Wspólnymi siłami, z udziałem mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, samorządów pomyślmy nad zaspokojeniem najpilniejszych potrzeb z wykorzystaniem budżetu wspólnotowego poprzez realizację konkretnych działań i projektów.

 

Zapraszamy! Już dziś zdecyduj, co chcesz robić jutro!

Harmonogram spotkań można znaleźć na stronie www.dir.zwolen.com oraz fanpage Stowarzyszenia „DiR”.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Zobacz także

Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach
Szachy błyskawiczne. Turniej w Pionkach
Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Dzieci z Jedyneczki wzięły udział w akcji Sprzątamy dla Polski
Dystrybucja tabletek jodku potasu
Dystrybucja tabletek jodku potasu
Święto Dobrej Książki
Święto Dobrej Książki
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki
Zmarł Justyn Sułkowski zasłużony obywatel miasta Pionki