Dzięki Mieszkańcom będzie nowy chodnik przy ul. Piłsudskiego

27.11.2020 fot.: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 2 min.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w mieście Pionki zmodernizowany zostanie chodnik przy ul. J. Piłsudskiego. A to wszystko dzięki aktywności mieszkańców w ramach głosowania na projekty zgłoszone do BOM. Pionkowianie udowodnili, że chcą uczestniczyć w rozwoju i poprawie infrastruktury na swoim terenie.

26 października Urząd Marszałkowski rozpoczął głosowanie nad projektami w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Do 16 listopada mieszkańcy naszego miasta oddali 242 głosy, które pozwoliły wytypować projekt modernizacji chodnika przy ul. Piłsudskiego do realizacji. Wśród wszystkich zgłoszonych do budżetu projektów z podregionu radomskiego, tylko ten z Pionek przeszedł pozytywnie weryfikację merytoryczną i mógł zostać zgłoszony do udziału w głosowaniu.

Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji chodnika na odcinku długości ok. 215 m od skrzyżowania z ulicą Zwoleńską do granic miasta w kierunku miejscowości Laski. Istniejąca zniszczona nawierzchnia chodnika z płyt betonowych zastąpiona zostanie nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. Remont chodnika znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Zgłoszony projekt adresowany jest do mieszkańców miasta Pionki, a bezpośrednimi adresatami projektu są osoby mieszkające przy tej ulicy oraz w jej okolicy, w tym osoby starsze i rodzice z wózkami dziecięcymi. Zmodernizowany chodnik znacznie ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym korzystającym z kul oraz poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Koszt modernizacji wyniesie w sumie 139.000 zł, z czego 10.000 zł stanowi koszt wykonania dokumentacji projektowej (ceny brutto).

Realizacja tego zadania nastąpi w przełomie roku i jest możliwa dzięki zaangażowaniu Mieszkańców i udziału w głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W imieniu wszystkich mieszkańców Pionek pragniemy podziękować tym 242 osobom, które poświęciły kilka minut by zagłosować na projekt. Jeśli jesteś w tej grupie – DZIĘKUJEMY!!!

Nowy chodnik będzie symbolem aktywności mieszkańców oraz dowodem na to, że warto brać czynny udział w podobnych zamierzeniach.

Zobacz także

Kto ustala cenę za wodę i ścieki?
Kto ustala cenę za wodę i ścieki?
Kolejne dworce o krok od modernizacji
Kolejne dworce o krok od modernizacji
29 finał WOŚP
29 finał WOŚP
Mała Akademia Plastyki
Mała Akademia Plastyki
Rozpoczynamy 2021 rok
Rozpoczynamy 2021 rok