Dzieci z Ukrainy w pionkowskich szkołach i przedszkolach

19.04.2022 fot.: Kurier Pionkowski Tekst przeczytasz w 2 min.

Coraz więcej uczniów, posiadający status uchodźcy z Ukrainy, uczy się w polskich szkołach. Uczniowie przybywający z zagranicy, mają bowiem prawo, podjęcia nauki w publicznej szkole podstawowej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Pierwsze dzieci do pionkowskich placówek trafiły 7 marca 2022 r. i od tamtej pory ich liczba stale rośnie. Liczba przyjętych do tej pory dzieci z Ukrainy, do placówek oświatowych na terenie miasta Pionki wynosi 83.

W związku sytuacją, związaną z wciąż zwiększającą się liczbą uczniów z Ukrainy przyjmowanych do naszych placówek, samorząd skorzystał z przepisów prawa oświatowego zezwalającego na organizację oddziałów przygotowawczych dla uczniów z zagranicy. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk, podjął decyzję o zorganizowaniu oddziałów przygotowawczych w jednej z placówek oświatowych na terenie naszego miasta. 

Do oddziałów przygotowawczych uczęszczają jedynie dzieci z Ukrainy, które nie znają języka polskiego lub znają go w stopniu niewystarczającym, aby uczestniczyć w lekcjach prowadzonych w języku polskim. Jest to etap przejściowy, dający uczniom możliwość łagodnego wejścia w polski system edukacji. Kształcenie uczniów w tych oddziałach odbywa się zgodnie z podstawą programową. Treści i metody nauczania są jednak dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów.

W oddziałach odbywają się również dodatkowe lekcje nauki języka polskiego, w ilości minimum 6 godzin w tygodniu. W obecnej sytuacji liczba uczniów w oddziale przygotowawczym została zwiększona z 15 do 25. Zajęcia w tych oddziałach prowadzone są przez nauczycieli danej placówki, przy możliwości wsparcia osoby znającej język ukraiński, pomocy nauczyciela.

Burmistrz Miasta Pionki zapewnia o swoim wsparciu, i nieustających działaniach zmierzających  do stworzenia jak najlepszych warunków nauki dla dzieci z Ukrainy, przebywających w pionkowskich placówkach oświatowych.

Zobacz także

Centrum Odnowy Biologicznej z wakacyjną przerwą
Centrum Odnowy Biologicznej z wakacyjną przerwą
Wkrótce zakończenie sezonu grzewczego
Wkrótce zakończenie sezonu grzewczego
Stadion Miejski w Pionkach – Turniej Przyjaźni Rwandyjsko-Polskiej w Piłce Nożnej
Stadion Miejski w Pionkach – Turniej Przyjaźni Rwandyjsko-Polskiej w Piłce Nożnej
Poranek Teatralny dla Najmłodszych
Poranek Teatralny dla Najmłodszych
Przejścia dla pieszych przy Pionkowskim Manhattanie
Przejścia dla pieszych przy Pionkowskim Manhattanie