Doświadczalne zwalczanie jemioły

14.10.2022 Tekst przeczytasz w 2 min.

W ostatnich latach, w efekcie postępujących zmian klimatycznych bardzo dużego znaczenia dla trwałości i stanu zdrowotnego drzewostanów nabiera problem ekspansji jemioły w lasach. Przeprowadzane uprzednio inwentaryzacje drzewostanów opanowanych przez jemiołę wykazały, że ok. 30% drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Kozienice jest w zróżnicowanym stopniu zagrożonych szkodami od jemioły, a problem ten ma tendencję narastającą.

Z powyższego powodu Nadleśnictwo wdrożyło czynności zwalczania i ograniczania ekspansji jemioły. Jedynymi dostępnymi metodami jej zwalczania są metody mechaniczne, polegające na priorytecie usuwania drzew zamierających i najbardziej opanowanych przez jemiołę w ramach realizowanych cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych, bądź rębnych (odnowieniowych).

W miesiącu sierpniu br. podjęliśmy także doświadczalnie próbę zwalczenia jemioły za pomocą metod arborystycznych. Eksperyment dotyczył jednego drzewa sosny, która z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej została zakwalifikowana jako drzewo kandydackie do objęcia ochroną indywidualną w charakterze pomnika przyrody. Przedmiotowa sosna ma około 180 lat i dymensje spełniające parametry wymagane do wnioskowania o ustanowienie ochrony pomnikowej.

Problemem była jedynie zdrowotność drzewa, gdyż większość korony została opanowana przez jemiołę.

Skorzystaliśmy w tej sprawie z usług firmy MaTree z Łuczynowa, która na zlecenie Nadleśnictwa za pomocą metod alpinistycznych przeprowadziła usunięcie zainfekowanych jemiołą gałęzi i konarów drzewa, względnie zostały usunięte poszczególne szczepy.

Zakładamy, że wykonany zabieg poprawi stan zdrowotny i przedłuży żywotność przedmiotowego drzewa, co potwierdza ekspercka opinia znawcy tej tematyki, prof. Romana Wójcika z SGGW w Warszawie. W opinii profesora zabieg mechanicznego usuwania jemioły jest skuteczny, a eliminacja półpasożyta w koronie drzewa poskutkuje poprawą jego zdrowotności najdalej w perspektywie 2-3 letniej.

Będziemy monitorować skuteczność wykonanych działań i mając nadzieję na wydłużenie życia drzewa złożymy wniosek o objęcie tej sosny ochroną pomnikową.

Opisane doświadczenie ma jednak zasadniczą wadę – stosunkowo wysokie koszty takiej metody, które powodują niemożność zastosowania podobnych zabiegów na skalę gospodarczą. Eksperyment ten może jednak być wykorzystany dla ochrony przed szkodami od jemioły pojedynczych drzew szczególnie cennych, np.: właśnie pomników przyrody, drzew o znaczeniu kulturowym, w zadrzewieniach itp.

Na fotografiach można porównać wygląd przedmiotowej sosny przed i po wykonanym zabiegu ochronnym.

 

Doświadczalne zwalczanie jemioły

 

Doświadczalne zwalczanie jemioły

 

Zobacz także

Kino plenerowe - 16 września 2023
Kino plenerowe - 16 września 2023
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w parku miejskim Błonia w Pionkach
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w parku miejskim Błonia w Pionkach
Mistrzostwa Europy Kickboxingu w Stambule
Mistrzostwa Europy Kickboxingu w Stambule
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w Pałacyku Jana Prota
Narodowe Czytanie „Nad Niemnem” w Pałacyku Jana Prota
Trzydniowe obchody jubileuszowe zwieńczone koncertem Zespołu „Mazowsze”
Trzydniowe obchody jubileuszowe zwieńczone koncertem Zespołu „Mazowsze”