Do Pionek trafiają kolejne pieniądze!

23.08.2021 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 2 min.

Pionki otrzymają wsparcie finansowe na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie toalet publicznych w budynku Urzędu Miasta w Pionkach do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie pochodzi ze środków PFRON.

 

W roku bieżącym Pionki złożyły wniosek do PFRON o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostrzegł potrzebę realizacji wnioskowanych zadań w związku z czym nasze miasto otrzymało kolejno 200.000,00 zł na realizację projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb realizacji zadań przez Gminę Miasto Pionki” oraz 18.292,00 zł na realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie toalet publicznych w budynku Urzędu Miasta Pionki na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

Posiadany obecnie przez Gminę Miasto Pionki autobus do przewozu osób niepełnosprawnych jest maszyną wysłużoną i wyeksploatowaną poprzez częste użytkowanie. Na dzień dzisiejszy korzysta z niego ponad 50 niepełnosprawnych Pionkowian, dlatego zakup nowego autobusu jest tak konieczny. Z nowego środka transportu skorzystają nie tylko niepełnosprawne dzieci oraz młodzież z terenu naszego miasta, ale również niepełnosprawni dorośli, Dom Samopomocy w Pionkach, czy członkowie stowarzyszeń seniorów dojeżdżający na turnusy rehabilitacyjne.

Budynek Urzędu Miasta w Pionkach jest obiektem ogólnodostępnym, który codziennie odwiedzają grupy interesantów. Wśród nich są także osoby niepełnosprawne. Istniejące toalety zlokalizowane na parterze niemalże stuletniego budynku niestety nieprzystosowane są dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nasze miasto sukcesywnie stara się poprawiać dostępność urzędu dla wszystkich mieszkańców. W tym celu przy budynku UM wybudowano podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Teraz czas na kolejne priorytetowe zadanie – dostosowanie istniejących toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozyskane środki znacznie ułatwią realizację w/w działań. Dostosowanie miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych jest dla władz miasta niezwykle ważnym aspektem!

Zobacz także

Zajęcia teatralne w MOK
Zajęcia teatralne w MOK
Pieski z Patrolu – teatrzyk dla dzieci
Pieski z Patrolu – teatrzyk dla dzieci
Przerwa w dostawie wody
Przerwa w dostawie wody
Festyn dla Życia i Rodziny
Festyn dla Życia i Rodziny
Warsztaty gitarowe dla dzieci i młodzieży
Warsztaty gitarowe dla dzieci i młodzieży