Czyżby Pionki omijał Covid?

23.04.2021 Tekst przeczytasz w 3 min.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oficjalnie miał być przeznaczony na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19, czyli miały to być pieniądze wspierające samorządy w trudnej sytuacji finansowej z powodu obniżenia dochodów spowodowanych pandemią.

Miasto Pionki złożone wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

  1. Modernizacja targowiska „Manhattan” przy ul. Sienkiewicza – wartość 3.440149,59 zł;
  2. Modernizacja 3 komunalnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Leśnej oraz Alejach Lipowych – wartość 6.600.000,00 zł;
  3. Modernizacja ul. Aleje Lipowe – wartość 2.547.117,49 zł;
  4. Adaptacja budynku szkolnego (dawne Publiczne Gimnazjum nr 1) pod potrzeby użytkowania Publicznej Szkoły Muzycznej, Biblioteki Publicznej oraz Centrum Sportu Młodzieżowego – dofinansowanie 4.000.000,00 zł.

Na żadne z tych zadań miasto nie otrzymało dofinansowania mimo, iż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach którego rządowe środki miały trafiać do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje, które miały być przeznaczone na sprawy ważne dla mieszkańców.

Wyrażamy głębokie rozczarowanie faktem, że nasze wnioski nie zyskały uznania. Zgłaszając powyższe zadanie do dofinansowania gruntownie przeanalizowaliśmy kryteria naboru, a przede wszystkim potrzeby lokalnej społeczności. Z niedowierzaniem więc, przyjmujemy fakt, iż inwestycja której celem jest wspieranie polskiego handlu, przedsiębiorczości, oświaty czy bezpieczeństwa nie są ważna dla polskiego rządu.

W dniu 21.04.2021 premier RP ogłosił również decyzję o poddziale pieniędzy w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto złożyło tam wniosek dotyczący projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Targowa” o wartości 1.857.757 zł.

Mimo faktu, iż wcześniej do Urzędu Miasta wpłynęła informacja z której wynikało, że wniosek został pozytywnie oceniony przez komisję weryfikującą wojewody i inwestycja ta została umieszczona na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania, to jednak okazało się, że Premier nie przyznał na nią środków i budowa drogi nie będzie realizowana. Szkoda, tym bardziej że jeszcze w ubiegłym roku Pan Premier był gościem naszej Szkoły Podstawowej nr 5, znajdującej się przy ul. Targowej i deklarował pomoc i wsparcie.

Jak to możliwe, że pomoc kierowana jest do swoich gmin, a zapomina się o tych, jak np. Miasto Pionki, które tak dotkliwie ucierpiały na skutek przemian gospodarczo – ustrojowych?

Przecież sprzeczne jest to nie tylko ze sprawiedliwością społeczną, ale także z polityką zrównoważonego rozwoju kraju o którym tak często słyszymy w mediach od rządzących.

Przed wyborami prezydenckimi miasto Pionki mogło liczyć, jak niemal każda gmina, na dofinansowanie inwestycji. Włodarze byli zapraszani na uroczyste wręczenie symbolicznych czeków, a media, szczególnie publiczne szeroko relacjonowały te wydarzenia. Wyborczy kurz opadł i nagle gminy, takie jak nasza, gdzie wójtem, burmistrzem, prezydentem nie jest kandydat uznawany przez partię rządzącą nie mają co liczyć na finansowe wsparcie z rządowego funduszu. Coraz częściej słychać opinie władz samorządowych z terenu kraju, że RFIL stał się mocno upolitycznioną pomocą.

W takich sytuacjach nasuwa się pytanie, gdzie są radni miejscy z klubu PiS i sympatyzujący z nimi opozycjoniści, którzy mogliby wesprzeć miasto Pionki w realizacji inwestycji ważnych dla mieszkańców? Gdzie są: Radna Wioletta Grzywacz, Radny Tomasz Łyżwa i Przewodniczący Wojciech Maślanek? Przecież nam wszystkim powinno zależeć, by Pionki wyglądały coraz lepiej i żyło się w nich coraz wygodniej. Projekty i wnioski złożone w ramach RFIL służyłyby całej naszej społeczności lokalnej, zarówno sympatykom, jak i przeciwnikom partii rządzącej. „Totalna opozycja” z naszego miasta może z radością zacierać ręce, bo im gorzej w mieście za obecnego burmistrza, tym dla nich lepiej. Ale czy chodzi wyłącznie o to by robić mieszkańcom na złość?

Jednak pomimo obstrukcji „totalnej opozycji” nasze wnioski zauważają inne instytucje, dzięki czemu będziemy się rozwijać, bo dla nas mieszkańcy są najważniejsi.


 

Robert Kowalczyk

Zobacz także

Otwieramy Basen Miejski
Otwieramy Basen Miejski
Manhattan wreszcie doczeka się modernizacji
Manhattan wreszcie doczeka się modernizacji
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Maturalny maraton. Czas start!
Maturalny maraton. Czas start!
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej
Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej