Będzie wypłata dla nauczycieli. Rusza ponowny odbiór odpadów

10.12.2020 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 2 min.

Pomimo decyzji Rady Miasta Pionki, Burmistrz i Skarbnik postanowili o wypłacie środków z tytułu rządowego wsparcia w formie refundacji kosztów poniesionych przez nauczycieli na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz o ponownym przystąpieniu do odbioru odpadów komunalnych.

 

Drodzy Mieszkańcy!

W dniu 08.12.2020 wszyscy zostaliśmy postawieni przez ośmiu radnych w trudnej sytuacji. Szczególnie na sercu leżała mi sprawa wypłaty refundacji kosztów dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauczania zdalnego. Podobnie jak brak środków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 300 000 zł. mógł wpłynąć znacznie na funkcjonowanie naszych rodzinnych domostw. Od początku zdawałem sobie sprawę, że taka sytuacja w dobie pandemii i przed tak ważnymi świętami jakimi jest Boże Narodzenie, nie może pozostać bez decyzji odpowiedzialnej władzy. Dlatego po rozmowach z Radkomem oraz prezesem ekoPionki postanowiłem, że od dnia 11.12.2020 (tj. piątek) ponownie przystępujemy do odbioru odpadów z naszego miasta. Może to skutkować obniżeniem wyniku finansowego miejskiej spółki, jednak dla nas najważniejszym pozostaje praca na rzecz mieszkańców miasta. Podobnie w przypadku rządowego programu wsparcia nauczycieli wspólnie z Panią Skarbnik wzięliśmy na siebie odpowiedzialność przeniesienia środków w budżecie miasta. Od dnia 14.12.2020 rozpoczynamy wypłaty należnych nauczycielom kwot zakupu sprzętu do kształcenia na odległość.

Szanowni Mieszkańcy, każda decyzja ma swoje konsekwencje życiowe na mniejsze lub większe gremium ludzkie, i tak zarówno burmistrz, jak i rada miasta podejmując decyzje winni brać pod uwagę ich konsekwencje, tym bardziej kiedy dotyczą życiowych spraw ludzkich. Mam nadzieję, że każdy życzący dobrze naszemu miastu wyciągnie wnioski, które będą sprzyjać rozwiązywaniu problemów, a nie je piętrzyć.

(-)Burmistrz Miasta Pionki
Robert Kowalczyk

Zobacz także

Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych
Wkrótce ruszy remont bloków socjalnych
Ilustracja do bajeczki
Ilustracja do bajeczki
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout
Otwieramy siłownie zewnętrzne i street workout
Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Życzenia Wielkanocne dla Mieszkańców
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki
Uroczyste obchody 95-lecia KS ,,Proch” Pionki