Apel wojewody o obowiązku odśnieżania dachów

15.12.2022 Tekst przeczytasz w 1 min.

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się z apelem do włodarzy gmin z terenu województwa z prośbą o dopilnowanie obowiązku odśnieżania dachów wszystkich obiektów budowlanych w swoich granicach administracyjnych.

W związku z nadejściem sezonu zimowego, pogorszeniem się warunków meteorologicznych i mogących wystąpić intensywnych opadów śniegu na terenie województwa mazowieckiego wojewoda informuje, że na podstawie art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest „zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekty, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwanie ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Zobacz także

Odpowiedź starosty w sprawie likwidacji części ogrodów działkowych w związku z przebudową ul. Radomskiej
Odpowiedź starosty w sprawie likwidacji części ogrodów działkowych w związku z przebudową ul. Radomskiej
Koncert walentynkowy
Koncert walentynkowy
Kolejna odsłona kampanii promującej bezpieczeństwo na drogach – Noś odblaski
Kolejna odsłona kampanii promującej bezpieczeństwo na drogach – Noś odblaski
Bezpieczne przejście na perony dworca kolejowego Pionki Główne
Bezpieczne przejście na perony dworca kolejowego Pionki Główne
Sportowa impreza charytatywna „Z potrzeby serca… dla Marzeny” z udziałem Charytatywnej Reprezentacji Polski Disco
Sportowa impreza charytatywna „Z potrzeby serca… dla Marzeny” z udziałem Charytatywnej Reprezentacji Polski Disco