Adam Struzik z wizytą w Pionkach

27.05.2021 Tekst przeczytasz w 6 min.

26 maja miasto Pionki odwiedził marszałek województwa Adam Struzik, wraz z wicemarszałkiem Rafałem Rajkowskim oraz radnymi sejmiku województwa Leszkiem Przybytniakiem i Tomaszem Śmietanką. Wizyta miała charakter studyjny i wiązała się z oficjalnym podpisaniem umowy na modernizację targowiska miejskiego.

Burmistrz Robert Kowalczyk podziękował gościom za wsparcie dla miasta Pionki. Od wizyty Adama Struzika minęły 2 lata w których wiele rzeczy zmieniło się dzięki wsparciu finansowemu z budżetu samorządu Mazowsza. Teraz przyszła kolei na modernizację targowiska miejskiego przy ul. H. Sienkiewicza.

To umowa ważna nie tylko dla naszego miasta, ale również dla naszego regionu, dla całej społeczności miejskiej, jak i wiejskiej, bo dotyczy ona pionkowskiego targowiska z którego korzystają nie tylko nasi mieszkańcy, ale również ci z okolicznych miejscowości. Ważne jest również dlatego, że rolnicy z naszego regionu mogą tutaj swoje produkty sprzedawać. Bardzo serdecznie panu marszałkowi i całemu zarządowi za to dziękujemy – mówił burmistrz.

Pieniądze na wsparcie dla Pionek pochodzą z puli środków finansowych w kwocie 150 mln zł przeznaczonych na wsparcie 88 inwestycji ważnych z punktu widzenia środowiska lokalnego. Jak mówił Adam Struzik, zarząd Mazowsza opiera się na solidarność pomiędzy poszczególnymi kategoriami samorządów, ale szczególny nacisk kładzie na subsydialność.

To właśnie ta zasada pomocniczości powoduje, że jeśli jakaś wspólnota nie może sobie z jakimś problemem poradzić , to sięga po pomoc w tej kategorii wyższej samorządu. W sumie realizujemy bardzo wiele projektów wsparcia, gdybyśmy wszystkie je zliczyli, a są to np. wsparcie dla zabytków, dla dróg, produkcji rolniczej, dla organizacji pozarządowych, też dla obiektów sportowych, to ta suma byłaby około 0,5 mld zł w tym roku, co przy 4 mld budżecie wojewódzkim, to widać, że my się staramy naszymi środkami dzielić.

Ponieważ Polska szykuje się do nowego rozdania unijnego, marszałek zwrócił się do burmistrza i rady miasta by zastanowili się jakie potrzeby ma jeszcze miasto i przygotowali projekty.

Dzięki roztropności udało nam się podzielić województwo statystycznie i uratowaliśmy w ten sposób dla Polski i dla Mazowsza myślę, że ok. 1,5 mld euro. Dzisiaj na stole jest propozycja, jeżeli chodzi o Regionalny Program Operacyjny polityki spójności, to jest oczywiście w negocjacjach, ale około 1 mld 660 mln euro. Też dzięki naszym staraniom i wieloletniej walce o to, będzie ta część, poza metropolią warszawską, objęta też programem operacyjnym Polska Wschodnia. Mówię to dlatego żeby burmistrz i rada po prostu przygotowywali w tej chwili projekty pod nowe nabory, pod nowe cele i działania w ramach tej polityki, którą organizuje Unia Europejska w najbliższym siedmioleciu – mówił Adam Struzik.

Wizyta gospodarcza wiąże się również z odwiedzeniem rożnych miejsc, którymi marszałek jest zainteresowany lub chciałby zobaczyć jak wiele zmieniło się przez czas jego nieobecności. Pierwszym punktem objazdu był Ośrodek Edukacyjny Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie, gdzie znajduje się budynek zabytkowej łuszczarni szyszek, czyli miejsce w którym pozyskuje się nasiona. Goście mieli okazję zwiedzić ośrodek oraz wysłuchać pracowników Kozienickiego Parku Krajobrazowego, którzy w ciekawy sposób opowiadali czym właściwie zajmują się na co dzień.

Kolejny punkt na mapie objazdu to Ośrodek Staw Górny w Pionkach, który został zrewitalizowany m.in. dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza. Adam Struzik wizytował to miejsce w 2015 roku i jest zachwycony efektem końcowym. Podkreślił, że jest to miejsce skazane na sukces, a baza rekreacyjna jaką oferuje jest jedną z najlepszych w regionie. Rewitalizacja ośrodka, który przez lata był zupełnie zaniedbany i nie było żadnego pomysłu na wykorzystanie potencjału, zaskoczyła również osoby towarzyszące marszałkowi.

Obowiązkowym punktem było odwiedzenie budynku zabytkowej elektrociepłowni na Pronicie, którą Adam Struzik miał okazję wizytować w 2015 roku. Wówczas podjęto wstępną decyzję by tak szczególny obiekt zagospodarować i ocalić od zniszczenia. Oczywiście potrzeba na to ogromnych środków, ale marszałek województwa nie wycofuje się ze wcześniejszej deklaracji. Marszałek mówił o tym, że przejęcie budynku elektrowni w Radomiu zaowocowało miejscem, które jest jednym z nielicznych, wysoce eksponowanych i znakomicie wykorzystywanych obiektów. Dopowiedział, że niewykluczone iż samorząd mazowiecki chciałby w Pionkach stworzyć integralną część dla MCSW Elektrownia.

To jest oczywiście ogromne wyzwanie i dzisiaj mogę powiedzieć tylko, że będziemy się starali czy to z Polski Wschodniej, czy z Programu Operacyjnego, naszego wojewódzkiego, być może znaleźć finansowanie do tego – mówił Adam Struzik.

Rafał Rajkowski, wicemarszałek samorządu Mazowsza przypomniał, że Pionki oprócz środków na wyczekiwaną od kilkunastu lat modernizację targowiska, otrzymały również wsparcie na remont i odnowienie tkanki mieszkaniowej. Chodzi o bloki socjalne Leśna 17 i Al. Lipowe 9 oraz 13:

Warto dokonywać diagnozy rzeczywistych potrzeb i w tym przypadku myślę, że każda inwestycja dzięki decyzjom zarządu broni się właśnie pod względem merytorycznych potrzeb wszystkich mieszkańców. Chcę bardzo serdecznie podziękować za dobrą współpracę z samorządem miasta Pionki. Tu również podziękowania dla radnych za kwestię dobrej współpracy w radzie, choć wiadomo, że często z tym bywa bardzo różnie i pewnego rodzaju napięcia towarzyszą, ale nie wyobrażam sobie, że dla rozwoju tej gminy żeby ktoś chciał, albo próbował blokować ważne zadania, które muszą być zrealizowane i na które mieszkańcy czekali bardzo długo.

Leszek Przybytniak, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich zaznaczył, że ogromnie cieszy się, że może gościć w Pionkach. Wyraził również nadzieję, że programy, które dedykują samorządowcy Mazowsza gminom i miastom, będą efektywne w jak największym procencie. Mówił również o tym iż radnych samorządu wojewódzkiego cieszy każda inwestycja w regionie, bo przyczynia się do rozwoju Mazowsza.

Ogromnie cieszę się, że podjęliście się przebudowy targowiska, które służy ludziom bezpośrednio i właśnie to jest chyba najważniejsze, że my, jako samorządowcy jesteśmy po to, żeby naszym mieszkańcom żyło się lepiej i lepiej się funkcjonowało. Za to bardzo dziękuję i życzę by w dalszej części naszego funkcjonowania Pionki rozwijały się pozytywnie.

Tomasz Śmietanka, który do niedawna był burmistrzem Kozienic, ocenił miasto Pionki bardzo pozytywnie i zaznaczył iż bardzo chętnie odwiedza nas i cieszy go pozytywna zmiana, która nastąpiła na w ostatnim czasie.

Ponieważ wizyta zbiegła się z Dniem Samorządu Terytorialnego, oprócz życzeń nie zabrakło również rozmowy na temat skutków podziału województwa mazowieckiego. Adam Struzik przedstawił dochody i koszty z podziałem na obszar metropolitarny oraz pozostałą część. Stwierdził, że przy podziale stracą mieszkańcy tej części województwa, którzy nie zamieszkują obszaru miasta stołecznego i dlatego ten, kto nawołuje do podziału województwa, nie ma ani wiedzy, ani fundamentalnej roztropności żeby to województwo dzielić.

Samorządowcy wyraźnie podkreślili, że zgodnie z Konstytucją, Polska lokalna i Polska regionalna jest tak samo ważna jak Polska centralna, rządowa, że te dwie Polski stanowią jedna naszą Ojczyznę i komplementarnie się uzupełniają w swoich zadaniach, a samorządy terytorialne są najbliżej swoich mieszkańców i to one kształtują tak naprawdę jakość życia wspólnot lokalnych.

Na zakończenie wizyty padła jasna deklaracja ze strony Adama Struzika, że Pionki zawsze mogą liczyć na wsparcie, nie tylko finansowe ze strony samorządu Mazowsza i bardzo dobrze ocenił dotychczasową współpracę. Rafał Rajkowski, który często odwiedza nasze miasto i doskonale orientuje się w sprawach dotyczących Pionek dodał, że życzy wszystkim osobom związanym, nie tylko zawodowo z naszym samorządem, by wzięli sobie do serca hasło „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje“.

Zobacz także

Sześć medali mistrzostw Polski kickboxingu dla zawodników Tang Soo Do Pionki
Sześć medali mistrzostw Polski kickboxingu dla zawodników Tang Soo Do Pionki
Tomasz Wróblewski - jubileuszowa wystawa malarstwa
Tomasz Wróblewski - jubileuszowa wystawa malarstwa
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci
#SzczepimySie w Pionkach
#SzczepimySie w Pionkach
Ogromna akcja strażaków w Soudal
Ogromna akcja strażaków w Soudal