czwartek, 06 sierpnia 2020
czwartek, 04 lipca 2019 13:30   
KOLEJNY BUDYNEK NAD STAWEM GÓRNYM BĘDZIE MODERNIZOWANY

Kilka dni temu został rozstrzygnięty przetarg na rewitalizację budynku gastronomicznego nad Stawem Górnym w Pionkach.

 

 

Wykonawcą będzie PHU SYLWER Trzos, który za kwotę 2.660.000,00 zł zrealizuje to zadanie. Zadanie to, realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze”.

 

Modernizacja przewiduje rozwój  infrastruktury technicznej dostosowanej do potrzeb mieszkańców, zwiększenie walorów turystycznych miasta oraz stworzenie warunków do rozwoju sportu, kultury i rekreacji, co korzystnie wpłynie na takie dziedziny jak zatrudnienie, rozwój regionalny, edukacja, środowisko, transport czy kultura.

 

Obecnie budynek A składa się z jednej kondygnacji i stanowi jedynie zaplecze dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny. Do istniejącego budynku zostanie dobudowane piętro, nastąpi wymiana ślusarki okiennej oraz drzwiowej, obiekt zostanie wyposażony w przyłącza i w instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne oraz w wentylację mechaniczną. Dodatkowo budynek zostanie ocieplony, a wnętrze obiektu i elewacja zostaną wykończone.

Na parterze budynku znajdować się będzie blok sanitarno-szatniowy ogólnodostępny, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pomieszczenie dla matki z dzieckiem, a także w części zaplecza wypożyczalnia sprzętu, pokój socjalny dla ratowników oraz pokój medyczny. Piętro budynku przeznaczone będzie pod strefę społeczną, w tym lokal gastronomiczny  z zapleczem, pomieszczenie wielofunkcyjne oraz taras użytkowy lokalu gastronomicznego.

Termin realizacji zadania do 31 lipiec 2020

(red)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster