czwartek, 06 sierpnia 2020
środa, 12 czerwca 2019 10:02   
JEST PRZETARG NA FABRYCZNĄ

Miasto Pionki ogłosiło postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy i modernizacji ulicy Fabrycznej.

 

Przypomnijmy: Po rocznym oczekiwaniu, w kwietniu tego roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych miasto Pionki otrzymało dofinansowanie na przebudowę ulicy Fabrycznej w wysokości 2.242.126,00 zł.

Dofinansowanie stanowi pięćdziesiąt procent wartości inwestycji, która oszacowana została na ponad cztery miliony złotych - 4.484.253,60 zł. Wkład własny naszego samorządu to 2.242.127,60 zł. Zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na ten cel kilka dni temu przyjęli radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Teraz pionkowski samorząd ogłosił postępowanie przetargowe na remont i przebudowę ulicy Fabrycznej.

- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 350714W - ul. Fabryczna na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Polnej w miejscowości Pionki – czytamy między w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia.

Szczegóły inwestycji: Gmina Miasto Pionki otrzymała dofinansowanie na przebudowę ul. Fabrycznej w wysokości 2.242.126,00 tj. 50 % szacowanej wartość projektu, która wynosi 4.484.253,60 zł. Wnioskiem o dofinansowanie objęty jest odcinek ul. Fabrycznej od ul. Wspólnej do ul. Polnej (okolice Stawu Górnego). Ulicę zaprojektowano jako jednojezdniową o dwóch pasach ruchu. Na całym odcinku zaplanowano budowę chodnika, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę zatoki autobusowej, wymianę oraz ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Wzdłuż ulicy zaprojektowano 97 miejsc parkingowych oraz 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na całej długości projektowanego odcinka znajdują się liczne zjazdy na posesję o nawierzchni gruntowej. W projekcie przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych elementów służących sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu się użytkowników ruchu drogowego oraz przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia. Zakres opracowania obejmuje także odwodnienie części rozbudowywanej ul. Fabrycznej poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem wpustów ulicznych z osadnikiem.

Rozbudowa ulicy Fabrycznej zapewni bezpośrednią obsługę posesji i infrastruktury bezpośrednio przyległej do ulicy, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podniesie atrakcyjność gospodarczą terenów bezpośrednio znajdujących się przy niej, zwiększy komfort życia mieszkańców i przyczyni się do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Na podstawie ogłoszonego przetargu firmy zainteresowane udziałem w tym postępowaniu swoje oferty mogą składać do dwudziestego ósmego czerwca. Inwestycja powinna być gotowa do trzydziestego listopada tego roku.

(red) (r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster