czwartek, 06 sierpnia 2020
wtorek, 28 maja 2019 14:36   
SZPITAL MA JUŻ DYREKTORA

Na drugi konkurs dotyczący stanowiska dyrektora SPZZOZ ponownie zgłosiła się tylko jedna osoba. Co, więc zrobił Zarząd Powiatu?

 

Przypomnijmy: Na początku kwietnia Zarząd Powiatu Radomskiego ogłosił konkurs na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. Wcześniej z funkcji dyrektora pionkowskiej lecznicy odwołany został Sławomir Idzikowski a pełniącą obowiązki została Bernarda Dudek.

Konkurs ten jednak nie zakończył się wyborem kandydata. Dlaczego? Otóż jak informowało wówczas Starostwo Powiatowe na ogłoszone postępowanie rekrutacyjne wpłynęła tylko jedna oferta. Zarząd Powiatu Radomskiego ogłosił, więc kolejne postępowanie rekrutacyjne. Na podstawie drugiego ogłoszenia potencjalni kandydaci swoje oferty mogli składać do szesnastego maja.

Tym razem również na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Pionkach wpłynęła tylko jedna oferta. Podobnie jak w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym dokumenty aplikacyjne złożyła pełniąca obowiązki dyrektora Bernarda Dudek.

Co, więc postanowił zrobić Zarząd Powiatu Radomskiego?

- W wyniku tych postępowań komisja konkursowa nie wybrała kandydata na stanowisko dyrektora, gdyż nie spełniono ustawowego wymogu zgłoszenia co najmniej dwóch kandydatów – czytamy w oficjalnej informacji o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Mimo tego Zarząd Powiatu postanowił nawiązać stosunek pracy z Panią Bernardą Dudek.

- (…) Wobec powyższych sytuacji odpowiednio podmiot tworzący nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zaciągnięciu opinii komisji konkursowej, zwrócił się do komisji o zaopiniowanie Pani Bernardy Dudek. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji konkursowej Zarząd Powiatu nawiązał stosunek pracy – czytamy dalej w informacji o wynikach naboru.

Tak, więc z dniem 28.05.2019r. dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach jest Bernarda Dudek.

Bernarda Dudek.

Nowa szefowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego kierunek zarządzanie i marketing, specjalizacja zarządzanie finansami przedsiębiorstw; studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zamówień publicznych oraz administrowania funduszami unijnymi. Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Gospodarki Światowej z dziedziny nauk ekonomicznych. Posiada certyfikaty: Zarządzania Projektami Prince2 Foundation oraz Practitioner; potwierdzający znajomość języka angielskiego TELC 2B, jest certyfikowanym specjalistą w zakresie zamówień publicznych. Wieloletni pracownik administracji publicznej, posiada doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Funduszy Europejskich, realizacji zadań dla podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Pani Bernarda Dudek ma 45 lat, mieszka w Warszawie, zna biegle język angielski i rosyjski.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster