czwartek, 27 czerwca 2019
poniedziałek, 01 października 2018 10:26   
ZASŁUŻENI DLA MIASTA PIONKI

Wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Pionki” jest formą uhonorowania obywateli, którzy swoimi talentami, pracą zawodową lub działalnością społeczną, wnieśli znaczący wkład w rozwój miasta.

 

W piątek dwudziestego ósmego września w Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta w trakcie, której wręczono tytuły „Zasłużony dla Miasta Pionki”.

Tytuł Zasłużony dla Miasta Pionki jest lokalnym wyróżnieniem, nadawanym w dowód uznania za szczególny wkład pracy w dzieło rozwoju miasta. Przyznawany jest między innymi za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, turystyczną, artystyczną, literacką, oświatową i naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające miasto bądź przynoszące mu sławę lub korzyść mieszkańcom.

Podczas piątkowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się w Centrum Aktywności Lokalnej tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowano dwie osoby: księdza kanonika Leona Czerwińskiego oraz Kazimierza Iwanowskiego.

- Dziękuję za to wyróżnienie chociaż nie wiem, czy na nie zasłużyłem. Nie umiem przemawiać, gdyż jestem człowiekiem czynu. Jeszcze raz dziękuję za takie uhonorowanie mojej osoby – powiedział już po przyznaniu wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Pionki” wyraźnie wzruszony Kazimierz Iwanowski.

- Trzeba umieć zakwitnąć tam, gdzie posłał nas Bóg. Dostrzeżono nas jako ludzi, którzy zrobili trochę dobra dla lokalnego społeczeństwa – powiedział z kolei ksiądz kanonik Leon Czerwiński, który również został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Pionki”.

- Bez wątpienia jest chwalebną rzeczą, że miasto potrafi dostrzec ludzi, którzy wyróżniają się w miejscowym społeczeństwie. Miasto pięknieje, gdy są nowe drogi i chodniki, ale też pięknieje bogactwem ludzkich serc – mówił burmistrz Romuald Zawodnik.

Ksiądz Leon Czerwiński ukończył Liceum Ogólnokształcące w Iłży, gdzie zdał maturę w 1962 roku. Następnie studiował w Seminarium Duchownym w latach 1962-1969. 20 Października 1964 roku otrzymał kartę wcielenia do wojska i został zabrany ze studiów seminaryjnych. Służył okres unitarny w Koźlu obecnie Kędzierzyn Koźle na Szkółce Łączności. W styczniu 1965 roku po zgromadzeniu alumnów żołnierzy w trzech ośrodkach, został przydzielona do Opola, gdzie służył do 20 października 1966 roku. Po powrocie do seminarium dano mu szansę na zaliczenie jednego roku przerwy wojskowej. 8 czerwca 1969 roku otrzymał święcenia kapłańskie w rodzinnej Parafii z rąk ks. Biskupa Piotra Gołębiowskiego. Po miesięcznej przerwie otrzymał nominację do posług parafialnych w Diecezji. W lipcu 1982 roku został nominowany do Parafii św. Barbary ze wskazaniem na budowę nowego ośrodka duszpasterskiego na osiedlu Podgóry II w Pionkach. Od tego momentu rozpoczął się bieg historii posługi w Pionkach. Parafia NMP Królowej Polski została erygowana przez ks. Biskupa Edwarda Materskiego z dniem 1 stycznia 1984 roku i wówczas otrzymał nominację na Proboszcza tej Parafii. Zezwolenie na budowę kościoła parafia otrzymała w 1985 roku i bezzwłocznie ks. Leon przystąpił do wykonywania wykopów i ław fundamentalnych. Po długich staraniach otrzymał również zezwolenie na budowę dzwonnicy, w której mieści się kaplica przedpogrzebowa i chłodnia z kostnicą. Otrzymał też pozwolenie na budowę domu parafialnego. Tę inwestycję ks. Czerwiński prowadził równolegle z budową kościoła. Najpierw wybudowano kościół dolny mieszczący się pod częścią prezbiterialną, gdzie przeniesiono nabożeństwa z tymczasowej kaplicy do kościoła dolnego. W następnym etapie budował kościół nawowy, który zabezpieczono tymczasową ścianą odgradzającą planowane prezbiterium i organizowane nabożeństwa w tej części kościoła. W następnym etapie ks. Leon przystąpił do budowy części prezbiterialnej z kaplicą tytularną, zakrystiami i wieżą kościoła. W 2000 roku księża zamieszkali wreszcie w nowo wybudowanym domu parafialnym. Obecnie ks. Leon Czerwiński jest dumny z kolejnego dzieła – dwa lata temu w kościele dolnym udało się wybudować kopię Groty Narodzenia Pańskiego z Betlejem. W domu parafialnym oprócz salek katechetycznych są w użytku sale audiowizualne, gdzie różne grupy formacyjne a w szczególności harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej mają stałą możliwość spotykania się i formacji. Z tej sali korzysta też młodzież Liceum Ogólnokształcącego czy Stowarzyszenie Amazonki. Społeczne Ognisko Muzyczne urządza również koncerty, organizowane są również występny artystyczne a czasami projekcje filmów. Ksiądz Leon pełni służbę proboszcza w Pionkach prawie 35 lat, poświęcając wiernym i temu miastu najlepsze lata swojego życia.

Kazimierz Iwanowski urodził się 15 listopada 1931r. w Pionkach. Z wykształcenia jest technikiem ekonomistą. Był długoletnim pracownikiem fizycznym i umysłowym byłych ZTS „Pronit” w Pionkach, w których pracował w latach 1950-1990. Mieszkańcom Pionek znany jest przede wszystkim z miłości do sportu, a także działalności społecznej i charytatywnej na rzecz rozwoju Pionek i Pionkowskiego sportu. W latach 1950-1960 Kazimierz Iwanowski był czynnym zawodnikiem sekcji lekkoatletycznej i sekcji piłki nożnej w KS „Unia” Pionki i KS „Pronit” Pionki. Mistrz byłego woj. kieleckiego w biegach długich na 3,5 i 10 kilometrów. W tych latach był także członkiem kadry narodowej Zrzeszenia Sportowego „Unia” w Polsce i mistrzem tego Zrzeszenia na dystansie 5 i 10 kilometrów. Po zakończeniu kariery sportowej czynnie włączał się w życie sportowe miasta. W latach ‘80 pełnił funkcję członka Zarządu MZKS „Proch” Pionki. Od 1983 do 1993 był kierownikiem drużyny seniorów tego klubu. W latach 1991-1995 zasiadał w Zarządzie radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. W latach 1991-1993 prezes MZKS „Proch” Pionki a w okresie 1991-1998 Sekretarz Klubu. Za swoje zasługi wyróżniony został: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem za zasługi dla woj. radomskiego i licznymi odznaczeniami PZPN.

(red) (r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster