czwartek, 27 czerwca 2019
piątek, 28 września 2018 14:16   
NOWA OCZYSZCZALNIA JUŻ PRACUJE

Po dziewięciu miesiącach budowy pionkowska oczyszczalnia pracuje według nowego procesu technologicznego. Zasadnicza część inwestycji została zakończona.

 

A jednak się kręci – krótko, ale jak najbardziej właściwie podsumowano uruchomienie nowego procesu oczyszczania w pionkowskiej oczyszczalni ścieków.

Upłynęło dziewięć miesięcy od wbicia pierwszej łopaty pod budowę nowej oczyszczalni. Od dziś, tj. od dwudziestego ósmego września oczyszczalnia pracuje według nowego procesu technologicznego. Bez wątpienia tempo prac było imponujące.

Przypomnijmy: Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku pionkowskim magistracie podpisana została odpowiednia umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Ze strony naszego samorządu, czyli Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego Sp. z o.o. umowę podpisał prezes PWKC Krzysztof Kowal oraz członek zarządu PWKC Robert Pyryt a Inżynieria Rzeszów S.A. reprezentowana była przez prezesa Jerzego Karola Żyłę i członka zarządu Grzegorza Króla. Już w kilka dni później piątego grudnia 2017 roku symbolicznie wbita została pierwsza łopata zaczynająca proces budowlany.

Od tego dnia wszystko toczyło się w ekspresowym tempie. Nie przeszkodziła zima ani zmienne warunki pogodowe. Termin określony w kontrakcie na wykonanie głównego ciągu technologicznego został dotrzymany. Wyznaczony był na czternastego września tego roku.

W piątek dwudziestego ósmego września po zaledwie kilku miesiącach budowy zaplanowana część tej potężnej wielomilionowej inwestycji została zakończona. Obecnie oczyszczalnia pracuje według nowego procesu technologicznego.

- Uważam, że pierwszy zasadniczy etap realizacji tego zadania inwestycyjnego można ocenić na stopień celujący – powiedział podczas uroczystego uruchomienia nowego procesu technologicznego oczyszczalni prezes PWKC Sp. z o.o. Krzysztof Kowal. O sukcesie tej inwestycji mówił również Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik, chociaż zaznaczył, że ta potrzebna dla miasta inwestycja powinna być już wykonana dziesięć lat temu.

- Budowa oczyszczalni to największa inwestycja w Pionkach w okresie ostatnich wielu lat. Należy jednak podkreślić, że powinna zostać wykonana już co najmniej dziesięć lat temu. Jednak dopiero w tej samorządu podjęliśmy się tego zadania i już po kilku miesiącach widać tego efekty – powiedział burmistrz Romuald Zawodnik.

Tak zaawansowane technologicznie przedsięwzięcie i w takiej skali oraz tak kosztowne nie byłoby możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych: Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) -35 905 369,74 zł w tym: Całkowity koszt realizacji projektu (netto) -29 362 342,88 zł, wartość podatku VAT - 6 543 026,86 zł, dofinansowanie w formie dotacji ze środków POIiŚ 2014-2020 - 63,75% kwoty kosztów realizacji projektu netto, tj. 18 718 493,58 zł, wkład własny Beneficjenta – 36,25% kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 10 643 849,30 zł. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla II Osi priorytetowej Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu działanie 2.3. „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach”.

Głównym wykonawcą inwestycji jest firma z Podkarpacia Inżynieria Rzeszów, która specjalizuje się w realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych. Jak przyznał przedstawiciel firmy to nie były łatwe miesiące.

- Prac budowy przejęliśmy w grudniu, a więc w okresie zimowym. Oprócz wyzwań technologicznych musieliśmy się również zmagać z czynnikami wynikającymi z niesprzyjającej pogody. Na szczęście wszystko mieliśmy doskonale skoordynowane i termin prac został dotrzymany – mówił główny inżynier Inżynierii Rzeszów S.A Grzegorz Król.

Budowa w Pionkach nowej oczyszczalni ścieków, skala przedsięwzięcia, tempo realizacji oraz znaczenie dla środowiska wyznacza zupełnie nowe standardy w tego typu przedsięwzięciach i to nie tylko o znaczeniu lokalnym. O ile jeszcze aspekt czysto technologiczny i budowlany można oszacować to znaczenie dla środowiska jest bezcenne.

- W tych dniach zbiegły się dwa ważne dla naszego środowiska zagadnienia. W czwartek dwudziestego siódmego września do Puszczy Kozienickiej wrócił rak błotny oraz szlachetny a teraz otwieramy i uruchamiamy nową oczyszczalnię – mówiła z kolei kierownik do spraw Kozienickiego Parku Krajobrazowego Beata Waluś.

Jeszcze przed uruchomieniem nowego procesu technologicznego słowa modlitwy wygłosił ksiądz proboszcz z parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski Mariusz Wincewicz.

- Proszę, aby to dzieło współczesnej inżynierii dało jak najlepszy owoc – mówił ksiądz Mariusz Wincewicz.

Po uruchomieniu głównego procesu technologicznego budowa oczyszczalni będzie kontynuowana. Należy jeszcze między innymi zmodernizować i przebudować część urządzeń, czy wybudować ciągi pieszo jezdne. Całość zadania powinna zakończyć się do połowy przyszłego roku.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster