wtorek, 29 września 2020
wtorek, 25 września 2018 10:21   
STAW GÓRNY – KOLEJNE INWESTYCJE

Blisko pięćdziesięcioletni budynek nad Stawem Górnym zostanie gruntownie zmodernizowany i przebudowany. Dobudowana zostanie również nowa kondygnacja.

 

Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, wybudowany w 1970 roku – tak obecnie można opisać ten obiekt. A jak będzie wyglądał po przebudowie?

Nastąpią kolejne zmiany w krajobrazie architektonicznym Stawu Górnego. Ogłoszony został kolejny przetarg na modernizację i przebudowę jednego z istniejących już tam budynków. Tym razem swoje oblicze zmieni obiekt A – czyli główny budynek znajdujący się tuż przy bramie wjazdowej. Pionkowski samorząd ogłosił przetarg na jego przebudowę.

- Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach - budynek A – czytamy w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach zaplanowanej inwestycji budynek nie tylko zostanie zmodernizowany, ale również dobudowana będzie jedna kondygnacja. Dzięki temu zarówno wygląd jak i funkcja użytkowa obiektu ulegnie gruntownej zmianie.

- Do istniejącego budynku zostanie dobudowane piętro, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dachem stromym, krytym dachówką z blachy aluminiowej lakierowanej – czytamy dalej w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia.

Inwestycja realizowana będzie w systemie - „projektuj i buduj”. Oznacza to, że firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana do przygotowania kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz technicznego zrealizowania inwestycji.

Modernizacja i przebudowa budynku A wpisuje się w cykl kompleksowej rewitalizacji architektonicznej nad Stawem Górnym. Przypomnijmy: kilka tygodni temu ogłoszone zostały postępowania przetargowe dotyczące rewitalizacji budynków B i C, które będą stanowiły bazę śródlądową dla działającego Klubu Żeglarskiego „Pionki” a także budowę zupełnie nowego budynku D – wiaty, która również będzie wkomponowana w bazę dla pionkowskich żeglarzy.

Tak duże i kosztowne przedsięwzięcia związane z przebudową obiektów nad Stawem Górnym nie byłyby możliwe bez zaangażowania środków zewnętrznych, które pozyskał nasz samorząd.

Miasto Pionki jeszcze w ubiegłym roku otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad pięciu milionów złotych – 5 370 971, 65 zł z przeznaczeniem na modernizację i rewitalizację przestrzeni nad Stawem Górnym w ramach projektu „„Modernizacja infrastruktury nad stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Obecnie zaplanowana inwestycja – modernizacja głównego budynku A podobnie jak budynków B i C oraz budowa budynku D powinna zakończyć się do połowy czerwca przyszłego roku. Zrealizowanie tych inwestycji nie tylko wpłynie pozytywnie na dotychczasowy krajobraz architektoniczny poprzez nadanie obiektom nowych cech wizualnych i użytkowych, ale pozwoli na wkomponowanie całego Stawu Górnego w kompleks nowoczesnych obszarów rekreacyjno turystycznych dla wszystkich grup wiekowych o różnych zapotrzebowaniach rodzinnych i indywidualnych na wypoczynek.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster