wtorek, 29 września 2020
wtorek, 04 września 2018 11:00   
NOWY BUDYNEK NAD STAWEM

W bezpośrednim sąsiedztwie zaplanowanych do modernizacji i przebudowy już istniejących budynków nad Stawem Górnym powstanie zupełnie nowy obiekt.

 

Nastąpią kolejne zmiany w krajobrazie architektonicznym Stawu Górnego. Ogłoszony został przetarg na wybudowanie zupełnie nowego obiektu.

Przypomnijmy: W drugiej połowie sierpnia pionkowski samorząd ogłosił postępowanie przetargowe na modernizację i przebudowę dwóch już istniejących budynków.

- Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach - budynek B i C – można było przeczytać między innymi w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia. Po modernizacji obiekty te będą stanowiły bazę śródlądową dla działającego Klubu Żeglarskiego „Pionki”.

Sierpniowy przetarg nie kończy jednak procesu inwestycyjnego. Obecnie ogłoszone zostało kolejne postępowanie przetargowe. Tym razem dotyczy zaprojektowania i wybudowanie zupełnie nowego obiektu. Powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie zaplanowanych do modernizacji budynków B i C.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj wiaty D wzdłuż budynku B i C1 od strony południowej o powierzchni ok 400m2 – czytamy w bieżącym ogłoszeniu.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Oznacza to, że firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana do przygotowania kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz technicznego zrealizowania inwestycji.

W ramach aktualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaplanowano między innymi: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wszystkich branż dla zadania, uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę - dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych przyjętego bez sprzeciwu, wykonanie prac budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację budowlano-wykonawczą dla zadania, a także pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania.

Realizacja tej zupełnie nowej inwestycji, która wpisuje się w kompleksowe przeobrażenia pionkowskiego akwenu nad Stawem Górnym możliwa jest dzięki pozyskaniu przez nasz samorząd dużego wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych. Jak już, bowiem informowaliśmy naszych Czytelników miasto Pionki jeszcze w ubiegłym roku otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad pięciu milionów złotych – 5 370 971, 65 zł z przeznaczeniem na modernizację i rewitalizację przestrzeni nad Stawem Górnym w ramach projektu „„Modernizacja infrastruktury nad stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Podobnie jak w przypadku modernizacji i przebudowy już istniejących budynków B i C także budowa nowego obiektu – D powinna zakończyć się do połowy czerwca przyszłego roku.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster