środa, 30 września 2020
czwartek, 30 sierpnia 2018 14:39   
PSZOK JUŻ DZIAŁA

Odpady wielkogabarytowe czy zużyty sprzęt elektroniczny to już nie problem. W czwartek oddano do użytku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

To definitywny koniec śmieciowego chaosu w naszym mieście. Uruchomiony został długo oczekiwany i zrealizowany przy znacznym wsparciu środków unijnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W czwartek trzydziestego sierpnia na terenie byłego „Pronitu” został uroczyście otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zanim jednak do tego doszło samorząd pozyskał znaczne środki zewnętrzne na tę inwestycję.

Przypomnijmy: Trzeciego listopada 2017 roku w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podpisano formalną umowę na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na jej podstawie pionkowski samorząd otrzymał pond czterysta tysięcy - 431 261, 89 złotych ze środków unijnych. Wkład własny naszego samorządu to ponad sto siedemdziesiąt tysięcy złotych – 177 691, 11 zł a całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad sześćset tysięcy – 608 953 zł.

- Troska o środowisko jest jednym z fundamentalnych priorytetów zadań każdego samorządu. To także jedno z głównych zadań Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, który powstał dzięki znacznemu wsparciu ze środków unijnych znormalizuje i usystematyzuje gospodarkę odpadami w naszym mieście – powiedział podczas skromnej uroczystości Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik. Słowa podziękowania skierował także obecna na otwarciu PSZOK Bożena Pacholczak wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

- Jestem pod wrażeniem tej inwestycji. Za takie pomysły i taką realizację należą się słowa podziękowania di duże gratulacje – powiedziała Bożena Pacholczak.

Celem utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pionkach jest umożliwienie mieszkańcom miasta bezpłatne dostarczenie odpadów problemowych. Z punktu PSZOK mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Miasta Pionki. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie Miasta Pionki.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można oddać między innymi: papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, meble czy też inne odpady wielkogabarytowe.

Obecnie na wyposażeniu PSZOK znajduje się między innymi belownica – urządzenie do zgniatania papieru i wyrobów plastikowych, osiem kontenerów o pojemności 7 m3, dwa kontenery o pojemności 19 m3 i jeden kontener o pojemności trzydziestu sześciu metrów sześciennych. Punkt wyposażony jest również w wagę samochodową a także w wagę do mniejszych gabarytów.

Na otwarciu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obecni byli przedstawiciele samorządu mazowieckiego: Bożena Pacholczak, Jan Bartosz oraz Zbigniew Gołąbek.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster