wtorek, 29 września 2020
środa, 29 sierpnia 2018 14:33   
PLAN „B” WCHODZI W ŻYCIE

Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała koncepcję zarządu powiatu dotyczącą tak zwanego planu „B” pionkowskiego szpitala.

 

Mirosław Ślifirczyk – starosta, Leszek Margas – wicestarosta i Teresa Bartosiewicz – przewodnicząca rady powiatu - w tak mocnym składzie reprezentowany był powiat radomski, aby przedstawić tak zwaną koncepcję” B” dotyczącą budowy pionkowskiego szpitala.

Wiadomo już, że w najbliższej perspektywie czasowej budynek szpitala zlokalizowany przy ulicy Niepodległości (dawniej 15-go Stycznia) nie będzie modernizowany. Starostwo, które prowadzi szpital w Pionkach a także w Iłży ma zupełnie inny plan. Jaki? O nowej koncepcji poinformowali przedstawiciele starostwa podczas Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Spotkanie odbyło się w środę dwudziestego dziewiątego sierpnia.

- Z rozczarowaniem przyjęliśmy informację, że na modernizację pionkowskiego szpitala nie otrzymamy wsparcia z rezerwy budżetu państwa chociaż taką pomoc niemal nam zagwarantowano. Inwestycję więc musimy realizować ze środków własnych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że szpital musi zostać dostosowany do odpowiednich warunków. Zdecydowaliśmy się, więc na realizację tak zwanego planu „B”. Polega on na wybudowaniu nowych obiektów przy ulicy Harcerskiej tam, gdzie funkcjonuje oddział internistyczny oraz rehabilitacja – poinformował starosta radomski Mirosław Ślifirczyk.

Zdaniem władz powiatu obecnie to jedyne możliwe rozwiązanie. Realizacja tego planu umożliwi zlokalizowanie wszystkich oddziałów w jednym miejscu.

- Zdajemy sobie sprawę, że taka zupełnie nowa koncepcja jest czasochłonna. Wymaga wykonania nowych projektów architektonicznych i budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Mamy jednak nadzieję, że już na początku przyszłego roku uda się ogłosić przetarg na realizację inwestycji. Znacznie wcześniej, bo już w połowie września odpowiednia uchwała zostanie przedstawiona radzie powiatu – mówił dalej radomski starosta. Jednocześnie starosta przyznał, że gdyby udało się pozyskać środki zewnętrzne to inwestycja byłaby realizowana nie dłużej jak przez okres półtora roku. Brak wsparcia zewnętrznego sprawi, że zadanie przedłuży się nawet do trzech lat.

Niektórzy członkowie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej mieli jednak wątpliwości czy władze powiatu dołożyły wszelkich starań, aby pozyskać środki zewnętrzne na modernizację naszej lecznicy.

- Oprócz wysłania wniosku co było przecież obowiązkiem i kilku wyjazdów do Warszawy co zrobił zarząd powiatu, aby pozyskać fundusze zewnętrzne? Czy napisaliście chociaż jakieś jedno dodatkowe pismo? – pytał radny powiatu Zbigniew Dziubasik. Pewne wątpliwości przedstawił również burmistrz Romuald Zawodnik.

- Zapewne wiele osób chciało i być może zabiegało o pozyskanie środków. My tu jednak w Pionkach odnosiliśmy dość sprzeczne wrażenie, że władze powiatu raz opowiadają się za modernizacją i przebudową szpitala a raz wprost przeciwnie – mówił Romuald Zawodnik.

- Powiat zawsze opowiadał się za modernizacją. Mamy jednak w powiecie dwa szpitale i musimy patrzeć kompleksowo. Jednocześnie taka modernizacja to duże obciążenie dla powiatowego budżetu – odpowiedział starosta Mirosław Ślifirczyk.

Co zakłada zaproponowany plan „B”? Polega on między innymi na wybudowaniu zupełnie nowego obiektu przy ulicy Harcerskiej oraz połączenia nowego obiektu z już istniejącym. Jak poinformował dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Sławomir Idzikowski w nowym budynku utworzone zostaną dwa bloki operacyjne (dotychczas przy ulicy Niepodległości (15-go Stycznia) funkcjonuje tylko jedna sala operacyjna), oddział chirurgiczny wraz z pododdziałem ginekologicznym, izba przyjęć, oraz laboratorium analityczne.

- Moim zdaniem przedstawiona koncepcja zakłada budowę nowoczesnego szpitala na miarę potrzeb – powiedział dyrektor Sławomir Idzikowski. Poinformował również, że nowy obiekt będzie miał łączną powierzchnię około dwóch tysięcy metrów kwadratowych a koszt jego wybudowania powinien być mniejszy o może nawet dwa, lub trzy miliony niż planowana wcześniej modernizacja obiektów przy ulicy Niepodległości. Podkreślił również, że takie rozwiązanie pozwoli na umiejscowienie wszystkich oddziałów i niezbędnych pracowni w jednym miejscu.

Gdy przyszło jednak głosowania propozycji zarządu powiatu to nie wszyscy członkowie rady społecznej wiedzieli nad czym tak naprawdę mają głosować.

- Co to za koncepcja? Czy jest w tej sprawie oficjalne stanowisko zarządu powiatu? Jest jakiś dokument w tej sprawie? – pytał Zbigniew Dziubasik. Podobne wątpliwości miał również radny Tadeusz Nowicki.

- Musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy szpitala w Pionkach czy też nie – skwitował te komentarze przewodniczący rady społecznej Kazimierz Myśliwiec. Podczas głosowania wszyscy członkowie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach opowiedzieli się za koncepcją przedstawioną przez zarząd powiatu.

- Takie przedstawianie sprawy to stawianie nas pod ścianą tak, aby informacja zewnętrzna była taka, że zarząd powiatu zawsze opowiadał się za modernizacją i przebudową szpitala, lecz różne okoliczności w tym brak wsparcia finansowego uniemożliwiały realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego – stwierdził na koniec dyskusji Zbigniew Dziubasik.

ROMAN FIDO

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster