czwartek, 27 czerwca 2019
środa, 18 lipca 2018 11:52   
WILLA PROTA: KONSERWATOR ZDECYDOWAŁ – BĘDĄ ZMIANY

Na początkowym etapie modernizacji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał realizację inwestycji. Teraz ponownie wkroczył do akcji.

 

Przypomnijmy: Od kilku miesięcy staraniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego prowadzony jest remont tak zwanej Willi Dyrektora Prota. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków raz już wstrzymał realizację zadania a teraz zdecydował, że muszą zostać wprowadzone zmiany.

Jeszcze na początku tego marca pisaliśmy, że zdaniem znawcy tematu okna powinny być trójdzielne z oberluftami a na taras w elewacji ogrodowej powinny wrócić kamienne balustrady. Zastrzeżenia te dotyczyły oczywiście realizowanej inwestycji modernizacji Wilii Dyrektora Prota – jednego z najpiękniejszych budynków w naszym mieście - „Dom reprezentacyjny dyrektora naczelnego PWP Pionki” należy do grupy najcenniejszych obiektów budowlanych w Pionkach, które stanowią materialny dokument najważniejszego etapu w rozwoju miejscowości, czyli lat 1922-39.

W ubiegłym roku w związku z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkie prace zostały wstrzymane na okres dwóch miesięcy. Związane to było z wpisaniem budynku do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Na szczęście po niezbędnych uzgodnieniach prac remontowe zostały wznowione.

Teraz Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ponownie wkroczył do akcji a tym razem związane jest to z zachowaniem pierwotnych detali architektonicznych. Konserwator ma, bowiem pewne zastrzeżenia. Obecne wątpliwości dotyczą zamontowanych w Willi Dyrektora Prota okien i drzwi.

- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu, konserwator zabytków wskazał na konieczność wymiany istniejących okien PCV i drzwi frontowych na parterze i I piętrze łącznie z parapetami, na okna drewniane o historycznych podziałach, które nie były ujęte w uzgodnionym projekcie – czytamy w oficjalnym ogłoszeniu.

Zaznaczono jednocześnie, że - zakres robót przewidywał wymianę okien jedynie w części poddasza w tzw. "wykuszach" na nowe okna drewniane skrzynkowe - zalecenie na etapie projektu konserwatora zabytków, natomiast nie przewidywał wymiany okien istniejących w części parteru i piętra. W związku ze zwiększeniem zakresu prac zmieni się także wynagrodzenie dla wykonawcy do kwoty - 4 114 350,00 zł brutto przy całkowitej wartości projektu opiewającego na ponad pięć milionów - 5 044 491,43 zł brutto.

Architektura budynku dawnej willi Dyrektora Naczelnego Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach (dawniej Zagożdżon) nawiązuje do willi barokowej. Czerpie z licznych form klasycznych podkreślających dekoracyjność i monumentalność budynku poprzez ich zwielokrotnienie i uwydatnienie. Willa usytuowana była na hektarowej działce z podjazdem od frontu i ogrodem od południa. Wybudowana w 1928 roku, posiada oryginalną architekturę. Odznacza się autentyzmem substancji zabytkowej, występowaniem bogatego detalu architektonicznego. Budynek został zrealizowany wg projektu inż. arch. Eugeniusza Czyża. Po 1945 roku nie nastąpiły przekształcenia budowlane w zakresie bryły, gabarytu, rozwiązań stylistycznych elewacji, pierwotnego układu otworów okiennych i drzwiowych. Zmiany wewnątrz willi dostosowano do potrzeb powojennych funkcji budynku. Został on wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego w listopadzie 2017 roku.

(red) (r.f.)

PS: Foto - Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu.

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster