sobota, 16 lutego 2019
piątek, 06 lipca 2018 11:44   
Z WIZYTĄ NA BUDOWIE. WILLA DYREKTORA PROTA.

Willa Dyrektora Prota remontowana jest na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Pionkach. Sprawdziliśmy, jak przebiegają prace remontowo budowlane.

 

Willa Dyrektora Prota a właściwie „Dom reprezentacyjny dyrektora naczelnego PWP Pionki” należy do grupy najcenniejszych obiektów budowlanych w Pionkach, które stanowią materialny dokument najważniejszego etapu w rozwoju miejscowości, czyli lat 1922-39.

Tym razem co prawda nie osobiście, ale dzięki uprzejmości Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu możemy podpatrzeć, jak przebiegają prace remontowo budowlane jednego z najcenniejszych obiektów w naszym mieście.

Od kilku miesięcy trwa, bowiem remont i modernizacja tak zwanej Wilii Dyrektora Prota. Po wielu latach, w których obiekt, którego właścicielem jest Urząd Marszałkowski wróci w końcu do dawnej świetności. O pilnej potrzebie ratowania tego budynku pisaliśmy już wielokrotnie i to wiele lat temu. Zdawaliśmy sobie, bowiem sprawę, że mijający czas niekorzystnie wpływa na stan techniczny budynku.

- To wspaniały, pięknu budynek pamiętający najlepsze czasy naszego miasta. Po wojnie przechodził różne koleje losu. Najdłużej pełnił funkcję przedszkola. Później zmienił właściciela i znalazł się w zasobach lokalowych Urzędu Marszałkowskiego. Aktualnie mieści się tam siedziba filii Biblioteki Pedagogicznej oraz Kozienicki Park Krajobrazowy. To pałacyk byłego dyrektora PWP. Niestety obiekt jak informują nas nasi Czytelnicy przynajmniej z zewnątrz wymaga pilnego remontu. Ściany oszpecone malowidłami i odpadający tynk to obecny wizerunek budynku. Urząd Marszałkowski, który jest jego właścicielem zdaje sobie sprawę, że remont jest potrzebny, ale nie jest w stanie podać chociażby przybliżonego terminu rozpoczęcia prac, które przywrócą mu dawny blask – pisaliśmy jeszcze w 2011 roku. Wówczas jak poinformował nas Urząd Marszałkowski w związku z trudną sytuacją finansową samorządu województwa i wysokim "janosikowym" obiekt nie mógł być ujęty w planie remontowym.

Ale na szczęście to wszystko odchodzi już w w mało chwalebną niepamięć. „Dom reprezentacyjny dyrektora naczelnego PWP” przechodzi gruntowne przeobrażenia. Jeżeli remont będzie przebiegał zgodnie z planem to do końca października tego roku budynek z pełnią swego zabytkowego blasku powinien wrócić do społeczeństwa.

Remont realizowany jest w ramach zadania: „„Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną” jest realizowany w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Jak dalej czytamy w opisie projektu głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru objętego projektem, tj., budynku i otoczenia Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, Filia w Pionkach poprzez udostępnienie nowej przestrzeni miejskiej na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne.

Nie wszystko jednak przebiegało zgodnie z planem. Jak już informowaliśmy naszych Czytelników pod koniec listopada ubiegłego roku Willa decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisana została do rejestru zabytków. Spowodowało to wstrzymanie prac remontowych na okres dwóch miesięcy.

- Prace budowlane zostały wstrzymane na okres około dwóch miesięcy. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr: 1451/2017 z dnia 22.11.2017 r., budynek został pisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego – informowała nas kilka tygodni temu rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska. Na szczęście już w grudniu 2017 roku Biblioteka Pedagogiczna otrzymała zgodę na prowadzenie dalszych prac.

Obecnie jak czytamy w opisie z realizacji projektu prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem robót. Według zestawienia wartości wykonanych robót, stopień zaawansowania prac w miesiącu maju oceniono na 21.06 %. Całkowita wartość projektu: 5 044 491,43 zł brutto. Na tę kwotę składają się koszty kwalifikowane i niekwalifikowane projektu. Koszty kwalifikowane rozliczane są następująco: 80% kosztów kwalifikowanych stanowi wkład Unii Europejskiej, 15% kosztów kwalifikowanych – wkład Budżetu Państwa, 5% kosztów kwalifikowanych – wkład własny. Termin zakończenia projektu: do 31 października 2018 r.

Jednocześnie redakcja „Nad Zagożdżonką” otrzymała zgodę na samodzielne wykonanie zdjęć. Nasza wizyta nastąpi po uprzednim ustaleniu i potwierdzeniu terminu z wykonawcą. Dziękujemy Bibliotece Pedagogicznej za pomoc i wsparcie jak również za obecnie nadesłane zdjęcia.

ROMAN FIDO (red)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster